Tản nhiệt Cooling

Showing all 9 results

 • LK Quạt Cooler Master T400I M

  LK Quạt Cooler Master T400I M

  Giá thường: 330.000 đ Giá sale: 300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  LK Quạt Cooler Master T400I M                                           
  330000 300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • LK Quạt Cooler Master Tản Nhiệt Nước B240 New

  LK Quạt Cooler Master Tản Nhiệt Nước B240 New

  Giá thường: 1.850.000 đ Giá sale: 1.750.000 đ Liên hệ Mua hàng
  LK Quạt Cooler Master Tản Nhiệt Nước B240 New                                           
  1850000 1750000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • LK Quạt Coolermarter RGB MP410P New

  LK Quạt Coolermarter RGB MP410P New

  Giá thường: 870.000 đ Giá sale: 770.000 đ Liên hệ Mua hàng
  LK Quạt Coolermarter RGB MP410P New                                           
  870000 770000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • LK Quạt Coolermaster RGB MP610P New

  LK Quạt Coolermaster RGB MP610P New

  Giá thường: 1.070.000 đ Giá sale: 970.000 đ Liên hệ Mua hàng
  LK Quạt Coolermaster RGB MP610P New                                           
  1070000 970000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • LK Quạt Coolermaster RGB MP620P New

  LK Quạt Coolermaster RGB MP620P New

  Giá thường: 1.110.000 đ Giá sale: 1.050.000 đ Liên hệ Mua hàng
  LK Quạt Coolermaster RGB MP620P New                                           
  1110000 1050000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • LK Quạt CoolMoon Sunshine RGB R3-120 New

  LK Quạt CoolMoon Sunshine RGB R3-120 New

  Giá thường: 550.000 đ Giá sale: 450.000 đ Liên hệ Mua hàng
  LK Quạt CoolMoon Sunshine RGB R3-120 New                                           
  550000 450000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • LK Quạt CoolMoon Sunshine RGB R5-120 New

  LK Quạt CoolMoon Sunshine RGB R5-120 New

  Giá thường: 650.000 đ Giá sale: 550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  LK Quạt CoolMoon Sunshine RGB R5-120 New                                           
  650000 550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • LK Quạt Tản Nhiệt AIGO ICY T120 (RGB) New

  LK Quạt Tản Nhiệt AIGO ICY T120 (RGB) New

  Giá thường: 1.350.000 đ Giá sale: 1.250.000 đ Liên hệ Mua hàng
  LK Quạt Tản Nhiệt AIGO ICY T120 (RGB) New                                           
  1350000 1250000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • LK Quạt Tản Nhiệt AIGO ICY T240 (RGB) New

  LK Quạt Tản Nhiệt AIGO ICY T240 (RGB) New

  Giá thường: 1.150.000 đ Giá sale: 1.050.000 đ Liên hệ Mua hàng
  LK Quạt Tản Nhiệt AIGO ICY T240 (RGB) New                                           
  1150000 1050000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài