Nguồn máy tính

Showing all 27 results

 • Nguồn Cooler Master MWE Bronze V2 650w

  Nguồn Cooler Master MWE Bronze V2 650w

  Giá thường: 2.200.000 đ Giá sale: 1.550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Nguồn Cooler Master MWE Bronze V2 650w                                           
  2200000 1550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Nguồn máy tính Cooler Master Masterwatt Lite – 700W – 80 Plus White

  Nguồn máy tính Cooler Master Masterwatt Lite – 700W – 80 Plus White

  Giá thường: 2.400.000 đ Giá sale: 1.860.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Nguồn máy tính Cooler Master Masterwatt Lite – 700W – 80 Plus White                                           
  2400000 1860000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Nguồn Máy Tính PSU Antec HCP-1300 Platinum

  Nguồn Máy Tính PSU Antec HCP-1300 Platinum

  Giá thường: 7.900.000 đ Giá sale: 6.890.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Nguồn Máy Tính PSU Antec HCP-1300 Platinum                                           
  7900000 6890000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Nguồn máy tính PSU Corsair AX1200i – 80 Plus Platinum

  Nguồn máy tính PSU Corsair AX1200i – 80 Plus Platinum

  Giá thường: 10.200.000 đ Giá sale: 9.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Nguồn máy tính PSU Corsair AX1200i – 80 Plus Platinum                                           
  10200000 9100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Nguồn máy tính PSU Corsair AX1600i 80 Plus Titanium

  Nguồn máy tính PSU Corsair AX1600i 80 Plus Titanium

  Giá thường: 14.700.000 đ Giá sale: 12.600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Nguồn máy tính PSU Corsair AX1600i 80 Plus Titanium                                           
  14700000 12600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Nguồn máy tính PSU Corsair CV650 80 Plus Bronze

  Nguồn máy tính PSU Corsair CV650 80 Plus Bronze

  Giá thường: 1.900.000 đ Giá sale: 1.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Nguồn máy tính PSU Corsair CV650 80 Plus Bronze                                           
  1900000 1400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Nguồn Máy Tính PSU Corsair RM1000x 1000W – 80 Plus Gold

  Nguồn Máy Tính PSU Corsair RM1000x 1000W – 80 Plus Gold

  Giá thường: 6.100.000 đ Giá sale: 4.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Nguồn Máy Tính PSU Corsair RM1000x 1000W – 80 Plus Gold                                           
  6100000 4700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Nguồn Máy Tính PSU Super Flower Leadex Gold 850W

  Nguồn Máy Tính PSU Super Flower Leadex Gold 850W

  Giá thường: 4.300.000 đ Giá sale: 3.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Nguồn Máy Tính PSU Super Flower Leadex Gold 850W                                           
  4300000 3100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Nguồn Máy Tính PSU XIGMATEK 650W GX II

  Nguồn Máy Tính PSU XIGMATEK 650W GX II

  Giá thường: 2.900.000 đ Giá sale: 2.050.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Nguồn Máy Tính PSU XIGMATEK 650W GX II                                           
  2900000 2050000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Nguồn PSU Antec High Current Gamer HCG 750W

  Nguồn PSU Antec High Current Gamer HCG 750W

  Giá thường: 3.250.000 đ Giá sale: 2.350.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Nguồn PSU Antec High Current Gamer HCG 750W                                           
  3250000 2350000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Nguồn PSU Antec High Current Gamer HCG 850W

  Nguồn PSU Antec High Current Gamer HCG 850W

  Giá thường: 3.100.000 đ Giá sale: 2.600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Nguồn PSU Antec High Current Gamer HCG 850W                                           
  3100000 2600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Nguồn PSU Cooler Master MWE BRONZE 750 V2 – 750W

  Nguồn PSU Cooler Master MWE BRONZE 750 V2 – 750W

  Giá thường: 2.800.000 đ Giá sale: 1.950.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Nguồn PSU Cooler Master MWE BRONZE 750 V2 – 750W                                           
  2800000 1950000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Nguồn PSU Cooler Master Mwe Gold 750W Fully modular

  Nguồn PSU Cooler Master Mwe Gold 750W Fully modular

  Giá thường: 3.500.000 đ Giá sale: 2.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Nguồn PSU Cooler Master Mwe Gold 750W Fully modular                                           
  3500000 2400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Nguồn PSU Cooler Master V1000 1000W – 80 Plus Gold

  Nguồn PSU Cooler Master V1000 1000W – 80 Plus Gold

  Giá thường: 5.900.000 đ Giá sale: 4.600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Nguồn PSU Cooler Master V1000 1000W – 80 Plus Gold                                           
  5900000 4600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Nguồn Xigmatek X-450 EN41954 400W -80 Plus

  Nguồn Xigmatek X-450 EN41954 400W -80 Plus

  Giá thường: 900.000 đ Giá sale: 660.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Nguồn Xigmatek X-450 EN41954 400W -80 Plus                                           
  900000 660000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Xigmatek 300W XCP-A300 New

  PSU Nguồn Xigmatek 300W XCP-A300 New

  Giá thường: 450.000 đ Giá sale: 400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Xigmatek 300W XCP-A300 New                                           
  450000 400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn 400W Fan 12 2ND

  PSU Nguồn 400W Fan 12 2ND

  Giá thường: 350.000 đ Giá sale: 200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn 400W Fan 12 2ND                                           
  350000 200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Antec 500W VP500PC New

  PSU Nguồn Antec 500W VP500PC New

  Giá thường: 1.890.000 đ Giá sale: 990.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Antec 500W VP500PC New                                           
  1890000 990000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Antec 750W – 750PROEC New

  PSU Nguồn Antec 750W – 750PROEC New

  Giá thường: 3.450.000 đ Giá sale: 2.550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Antec 750W – 750PROEC New                                           
  3450000 2550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Antec NEO 650C New

  PSU Nguồn Antec NEO 650C New

  Giá thường: 2.200.000 đ Giá sale: 1.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Antec NEO 650C New                                           
  2200000 1500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Huntkey 400W New

  PSU Nguồn Huntkey 400W New

  Giá thường: 980.000 đ Giá sale: 580.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Huntkey 400W New                                           
  980000 580000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Raidmax 300W RX-300XT New

  PSU Nguồn Raidmax 300W RX-300XT New

  Giá thường: 500.000 đ Giá sale: 450.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Raidmax 300W RX-300XT New                                           
  500000 450000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Raidmax 350W RX-350XT New

  PSU Nguồn Raidmax 350W RX-350XT New

  Giá thường: 650.000 đ Giá sale: 550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Raidmax 350W RX-350XT New                                           
  650000 550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Raidmax 500W RX-500AF-B 80 Plus Bronze – Cobra New

  PSU Nguồn Raidmax 500W RX-500AF-B 80 Plus Bronze – Cobra New

  Giá thường: 950.000 đ Giá sale: 900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Raidmax 500W RX-500AF-B 80 Plus Bronze – Cobra New                                           
  950000 900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Xigmatek X- Power II X450 New

  PSU Nguồn Xigmatek X- Power II X450 New

  Giá thường: 520.000 đ Giá sale: 500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Xigmatek X- Power II X450 New                                           
  520000 500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Xigmatek X- Power II X500 New

  PSU Nguồn Xigmatek X- Power II X500 New

  Giá thường: 730.000 đ Giá sale: 650.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Xigmatek X- Power II X500 New                                           
  730000 650000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Seasonic Prime Ultra Titanium 1300W 1300PD

  PSU Seasonic Prime Ultra Titanium 1300W 1300PD

  Giá thường: 8.500.000 đ Giá sale: 7.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Seasonic Prime Ultra Titanium 1300W 1300PD                                           
  8500000 7300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài