VGA Glax

Showing all 10 results

 • VGA Galax 1050 2GB 2ND

  VGA Galax 1050 2GB 2ND

  2,300,000  1,650,000  (Tiết kiệm: 29%) Còn hàng Mua hàng
 • VGA Galax 1050Ti 4GB 2ND

  VGA Galax 1050Ti 4GB 2ND

  2,300,000  1,650,000  (Tiết kiệm: 34%) Còn hàng Mua hàng
 • VGA Galax 1060 3GB 2Fan 2ND

  VGA Galax 1060 3GB 2Fan 2ND

  2,300,000  1,650,000  (Tiết kiệm: 11%) Còn hàng Mua hàng
 • VGA Galax 1060 6GB 2Fan 2ND

  VGA Galax 1060 6GB 2Fan 2ND

  2,300,000  1,650,000  (Tiết kiệm: 19%) Còn hàng Mua hàng
 • VGA Galax 960 2GB 2ND

  VGA Galax 960 2GB 2ND

  2,300,000  1,650,000  (Tiết kiệm: 27%) Còn hàng Mua hàng
 • VGA GALAX GeForce GTX 1660 6Gb New

  VGA GALAX GeForce GTX 1660 6Gb New

  2,300,000  1,650,000  (Tiết kiệm: 11%) Còn hàng Mua hàng
 • VGA Galax GTX 1080 8G GDDR5X EXOC 2ND

  VGA Galax GTX 1080 8G GDDR5X EXOC 2ND

  2,300,000  1,650,000  (Tiết kiệm: 24%) Còn hàng Mua hàng
 • VGA Galax GTX 1650 4GB New

  VGA Galax GTX 1650 4GB New

  2,300,000  1,650,000  (Tiết kiệm: 17%) Còn hàng Mua hàng
 • VGA Galaxy GTX 1070TI HOF 8G 2ND

  VGA Galaxy GTX 1070TI HOF 8G 2ND

  2,300,000  1,650,000  (Tiết kiệm: 13%) Còn hàng Mua hàng
 • VGA Galaxy GTX 750 Ti 2ND

  VGA Galaxy GTX 750 Ti 2ND

  2,300,000  1,650,000  (Tiết kiệm: 41%) Còn hàng Mua hàng