VGA Glax

Showing all 10 results

 • VGA Galax 1050 2GB 2ND

  VGA Galax 1050 2GB 2ND

  Giá thường: 2.300.000 đ Giá sale: 1.650.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VGA Galax 1050 2GB 2ND                                           
  2300000 1650000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VGA Galax 1050Ti 4GB 2ND

  VGA Galax 1050Ti 4GB 2ND

  Giá thường: 3.250.000 đ Giá sale: 2.150.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VGA Galax 1050Ti 4GB 2ND                                           
  3250000 2150000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VGA Galax 1060 3GB 2Fan 2ND

  VGA Galax 1060 3GB 2Fan 2ND

  Giá thường: 4.900.000 đ Giá sale: 4.390.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VGA Galax 1060 3GB 2Fan 2ND                                           
  4900000 4390000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VGA Galax 1060 6GB 2Fan 2ND

  VGA Galax 1060 6GB 2Fan 2ND

  Giá thường: 4.250.000 đ Giá sale: 3.450.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VGA Galax 1060 6GB 2Fan 2ND                                           
  4250000 3450000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VGA Galax 960 2GB 2ND

  VGA Galax 960 2GB 2ND

  Giá thường: 1.899.999 đ Giá sale: 1.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VGA Galax 960 2GB 2ND                                           
  1899999 1400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VGA GALAX GeForce GTX 1660 6Gb New

  VGA GALAX GeForce GTX 1660 6Gb New

  Giá thường: 6.100.000 đ Giá sale: 5.480.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VGA GALAX GeForce GTX 1660 6Gb New                                           
  6100000 5480000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VGA Galax GTX 1080 8G GDDR5X EXOC 2ND

  VGA Galax GTX 1080 8G GDDR5X EXOC 2ND

  Giá thường: 8.900.000 đ Giá sale: 6.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VGA Galax GTX 1080 8G GDDR5X EXOC 2ND                                           
  8900000 6800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VGA Galax GTX 1650 4GB New

  VGA Galax GTX 1650 4GB New

  Giá thường: 5.300.000 đ Giá sale: 4.450.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VGA Galax GTX 1650 4GB New                                           
  5300000 4450000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VGA Galaxy GTX 1070TI HOF 8G 2ND

  VGA Galaxy GTX 1070TI HOF 8G 2ND

  Giá thường: 16.800.000 đ Giá sale: 14.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VGA Galaxy GTX 1070TI HOF 8G 2ND                                           
  16800000 14700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VGA Galaxy GTX 750 Ti 2ND

  VGA Galaxy GTX 750 Ti 2ND

  Giá thường: 1.600.000 đ Giá sale: 950.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VGA Galaxy GTX 750 Ti 2ND                                           
  1600000 950000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài