Ram Máy Chủ ECC

Showing all 7 results

 • RAM 8GB DDR3 Server Ecc 1600 2ND

  RAM 8GB DDR3 Server Ecc 1600 2ND

  400,000  350,000  (Tiết kiệm: 13%) Còn hàng Mua hàng
 • RAM 8GB DDR4 Kingston Buss 2400 Server Ecc New

  RAM 8GB DDR4 Kingston Buss 2400 Server Ecc New

  400,000  350,000  (Tiết kiệm: 5%) Còn hàng Mua hàng
 • RAM Samsung 16GB DDR3 REG Ecc 2ND

  RAM Samsung 16GB DDR3 REG Ecc 2ND

  400,000  350,000  (Tiết kiệm: 42%) Còn hàng Mua hàng
 • RAM SAMSUNG 32G DDR4 32GB bus 2400Mhz REG ECC

  RAM SAMSUNG 32G DDR4 32GB bus 2400Mhz REG ECC

  400,000  350,000  (Tiết kiệm: 35%) Còn hàng Mua hàng
 • RAM Samsung 32GB DDR4 2400 REG Ecc 2ND

  RAM Samsung 32GB DDR4 2400 REG Ecc 2ND

  400,000  350,000  (Tiết kiệm: 8%) Còn hàng Mua hàng
 • RAM Samsung 32GB DDR4 2400MHz ECC Registered 2ND

  RAM Samsung 32GB DDR4 2400MHz ECC Registered 2ND

  400,000  350,000  (Tiết kiệm: 18%) Còn hàng Mua hàng
 • RAM Samsung Hynix 16GB DDR4 2133 REG Ecc 2ND

  RAM Samsung Hynix 16GB DDR4 2133 REG Ecc 2ND

  400,000  350,000  (Tiết kiệm: 8%) Còn hàng Mua hàng