Ram DDR4

Showing 1–30 of 34 results

 • RAM 2GB DDR3 2ND

  RAM 2GB DDR3 2ND

  Giá thường: 300.000 đ Giá sale: 200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM 2GB DDR3 2ND                                           
  300000 200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM 4GB DDR4 2ND

  RAM 4GB DDR4 2ND

  Giá thường: 700.000 đ Giá sale: 400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM 4GB DDR4 2ND                                           
  700000 400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM 8GB DDR4 2ND

  RAM 8GB DDR4 2ND

  Giá thường: 1.200.000 đ Giá sale: 750.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM 8GB DDR4 2ND                                           
  1200000 750000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 3000MHz XPG GAMMIX D10

  RAM ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 3000MHz XPG GAMMIX D10

  Giá thường: 1.600.000 đ Giá sale: 1.000.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 3000MHz XPG GAMMIX D10                                           
  1600000 1000000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ram ADATA XPG Gammix D10 DDR4 16GB bus 3000Mhz

  Ram ADATA XPG Gammix D10 DDR4 16GB bus 3000Mhz

  Giá thường: 2.300.000 đ Giá sale: 1.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ram ADATA XPG Gammix D10 DDR4 16GB bus 3000Mhz                                           
  2300000 1800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ram ADATA XPG Gammix D10 DDR4 16GB bus 3000Mhz

  Ram ADATA XPG Gammix D10 DDR4 16GB bus 3000Mhz

  Giá thường: 2.600.000 đ Giá sale: 2.000.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ram ADATA XPG Gammix D10 DDR4 16GB bus 3000Mhz                                           
  2600000 2000000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM CORSAIR Vengeance 8GB DDR4 2666MHz

  RAM CORSAIR Vengeance 8GB DDR4 2666MHz

  Giá thường: 1.500.000 đ Giá sale: 1.030.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM CORSAIR Vengeance 8GB DDR4 2666MHz                                           
  1500000 1030000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (1x16GB) DDR4 3000MHz

  Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (1x16GB) DDR4 3000MHz

  Giá thường: 2.300.000 đ Giá sale: 1.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (1x16GB) DDR4 3000MHz                                           
  2300000 1800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (1x16GB) DDR4 3000MHz

  Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (1x16GB) DDR4 3000MHz

  Giá thường: 3.200.000 đ Giá sale: 2.490.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (1x16GB) DDR4 3000MHz                                           
  3200000 2490000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (1x16GB) DDR4 3000MHz

  Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (1x16GB) DDR4 3000MHz

  Giá thường: 2.600.000 đ Giá sale: 2.000.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (1x16GB) DDR4 3000MHz                                           
  2600000 2000000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM desktop ADATA AX4U3000316G16-DR40 (2x16GB) DDR4 3000MHz

  RAM desktop ADATA AX4U3000316G16-DR40 (2x16GB) DDR4 3000MHz

  Giá thường: 9.600.000 đ Giá sale: 7.890.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM desktop ADATA AX4U3000316G16-DR40 (2x16GB) DDR4 3000MHz                                           
  9600000 7890000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM desktop ADATA XPG SPECTRIX D41 AX4U3200316G16-DR41 (2x16GB) DDR4 3200MHz

  RAM desktop ADATA XPG SPECTRIX D41 AX4U3200316G16-DR41 (2x16GB) DDR4 3200MHz

  Giá thường: 8.600.000 đ Giá sale: 6.830.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM desktop ADATA XPG SPECTRIX D41 AX4U3200316G16-DR41 (2x16GB) DDR4 3200MHz                                           
  8600000 6830000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM desktop ADATA XPG SPECTRIX D80 AX4U3200316G16-DR80 (2x16GB) DDR4 3200MHz

  RAM desktop ADATA XPG SPECTRIX D80 AX4U3200316G16-DR80 (2x16GB) DDR4 3200MHz

  Giá thường: 7.800.000 đ Giá sale: 6.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM desktop ADATA XPG SPECTRIX D80 AX4U3200316G16-DR80 (2x16GB) DDR4 3200MHz                                           
  7800000 6100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM desktop CORSAIR Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3600C18 (2x8GB) DDR4 3600MHz

  RAM desktop CORSAIR Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3600C18 (2x8GB) DDR4 3600MHz

  Giá thường: 6.900.000 đ Giá sale: 5.890.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM desktop CORSAIR Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3600C18 (2x8GB) DDR4 3600MHz                                           
  6900000 5890000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB

  RAM G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB

  Giá thường: 4.300.000 đ Giá sale: 3.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM G.SKILL RIPJAWS V-32GB (16GBx2) DDR4 3000MHz- F4-3000C16D-32GVRB                                           
  4300000 3700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ram GALAX GAMER II RGB 8GB (1x8GB) DDR4 2666Mhz

  Ram GALAX GAMER II RGB 8GB (1x8GB) DDR4 2666Mhz

  Giá thường: 1.400.000 đ Giá sale: 990.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ram GALAX GAMER II RGB 8GB (1x8GB) DDR4 2666Mhz                                           
  1400000 990000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM Geil 4GB DDR4 2400 New

  RAM Geil 4GB DDR4 2400 New

  Giá thường: 750.000 đ Giá sale: 650.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM Geil 4GB DDR4 2400 New                                           
  750000 650000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM Geil 8GB DDR4 2666 New

  RAM Geil 8GB DDR4 2666 New

  Giá thường: 920.000 đ Giá sale: 850.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM Geil 8GB DDR4 2666 New                                           
  920000 850000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM Gskil 4GB DDR4 2400 New

  RAM Gskil 4GB DDR4 2400 New

  Giá thường: 850.000 đ Giá sale: 650.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM Gskil 4GB DDR4 2400 New                                           
  850000 650000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM Gskill Aegis 8GB DDR4 2666 New

  RAM Gskill Aegis 8GB DDR4 2666 New

  Giá thường: 1.400.000 đ Giá sale: 900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM Gskill Aegis 8GB DDR4 2666 New                                           
  1400000 900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM Gskill Trident Z Neo – 16GB Tản LED RGB

  RAM Gskill Trident Z Neo – 16GB Tản LED RGB

  Giá thường: 3.600.000 đ Giá sale: 2.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM Gskill Trident Z Neo – 16GB Tản LED RGB                                           
  3600000 2900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM GSkill Trident Z NEO RGB 32G/3600 (2x16G ) DDR4

  RAM GSkill Trident Z NEO RGB 32G/3600 (2x16G ) DDR4

  Giá thường: 9.990.000 đ Giá sale: 8.850.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM GSkill Trident Z NEO RGB 32G/3600 (2x16G ) DDR4                                           
  9990000 8850000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM Gskill Trident Z RGB 16GB DDR4 bus 3000 NEW

  RAM Gskill Trident Z RGB 16GB DDR4 bus 3000 NEW

  Giá thường: 3.400.000 đ Giá sale: 2.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM Gskill Trident Z RGB 16GB DDR4 bus 3000 NEW                                           
  3400000 2300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM Kingston 4GB DDR4 2400 New

  RAM Kingston 4GB DDR4 2400 New

  Giá thường: 820.000 đ Giá sale: 550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM Kingston 4GB DDR4 2400 New                                           
  820000 550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM Kingston HyperX Fury 8GB DDR4 2400 Black New

  RAM Kingston HyperX Fury 8GB DDR4 2400 Black New

  Giá thường: 1.420.000 đ Giá sale: 950.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM Kingston HyperX Fury 8GB DDR4 2400 Black New                                           
  1420000 950000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM Kingston HyperX Fury 8GB DDR4 2666 RED New

  RAM Kingston HyperX Fury 8GB DDR4 2666 RED New

  Giá thường: 1.520.000 đ Giá sale: 950.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM Kingston HyperX Fury 8GB DDR4 2666 RED New                                           
  1520000 950000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM Morebeck 8GB DDR4 2666MHz

  RAM Morebeck 8GB DDR4 2666MHz

  Giá thường: 1.300.000 đ Giá sale: 950.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM Morebeck 8GB DDR4 2666MHz                                           
  1300000 950000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM PC Corsair Vengeance LPX 16GB 3000MHz DDR4 (1x16GB)

  RAM PC Corsair Vengeance LPX 16GB 3000MHz DDR4 (1x16GB)

  Giá thường: 1.990.000 đ Giá sale: 1.690.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM PC Corsair Vengeance LPX 16GB 3000MHz DDR4 (1x16GB)                                           
  1990000 1690000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM TeamGroup Elite 8GB DDR4 2666 New

  RAM TeamGroup Elite 8GB DDR4 2666 New

  Giá thường: 900.000 đ Giá sale: 800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM TeamGroup Elite 8GB DDR4 2666 New                                           
  900000 800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM TeamGroup Elite16GB DDR4 2666 New

  RAM TeamGroup Elite16GB DDR4 2666 New

  Giá thường: 1.750.000 đ Giá sale: 1.450.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM TeamGroup Elite16GB DDR4 2666 New                                           
  1750000 1450000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài