Ram DDR3

Showing all 8 results

 • RAM 2GB DDR3 2ND

  RAM 2GB DDR3 2ND

  Giá thường: 300.000 đ Giá sale: 200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM 2GB DDR3 2ND                                           
  300000 200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM 4GB DDR3 2ND

  RAM 4GB DDR3 2ND

  Giá thường: 550.000 đ Giá sale: 300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM 4GB DDR3 2ND                                           
  550000 300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM 8GB DDR3 2ND

  RAM 8GB DDR3 2ND

  Giá thường: 700.000 đ Giá sale: 600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM 8GB DDR3 2ND                                           
  700000 600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM 8GB DDR3 Server Ecc 1600 2ND

  RAM 8GB DDR3 Server Ecc 1600 2ND

  Giá thường: 400.000 đ Giá sale: 350.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM 8GB DDR3 Server Ecc 1600 2ND                                           
  400000 350000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM Desktop AVEXIR 1CW Blue Core 8GB (1x8GB) DDR3 1600MHz

  RAM Desktop AVEXIR 1CW Blue Core 8GB (1x8GB) DDR3 1600MHz

  Giá thường: 1.700.000 đ Giá sale: 1.090.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM Desktop AVEXIR 1CW Blue Core 8GB (1x8GB) DDR3 1600MHz                                           
  1700000 1090000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM Kingston 8GB DDR3 1600 Nhập Khẩu New

  RAM Kingston 8GB DDR3 1600 Nhập Khẩu New

  Giá thường: 720.000 đ Giá sale: 550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM Kingston 8GB DDR3 1600 Nhập Khẩu New                                           
  720000 550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM MOREBECK 8GB DDR3 1600

  RAM MOREBECK 8GB DDR3 1600

  Giá thường: 900.000 đ Giá sale: 690.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM MOREBECK 8GB DDR3 1600                                           
  900000 690000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • RAM Samsung 8GB DDR3 1600 New

  RAM Samsung 8GB DDR3 1600 New

  Giá thường: 650.000 đ Giá sale: 600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  RAM Samsung 8GB DDR3 1600 New                                           
  650000 600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài