Công Suất 600W - 1000W

Showing all 16 results

 • Nguồn Cooler Master MWE Bronze V2 650w

  Nguồn Cooler Master MWE Bronze V2 650w

  2,200,000  1,550,000  (Tiết kiệm: 30%) Còn hàng Mua hàng
 • Nguồn máy tính Cooler Master Masterwatt Lite – 700W – 80 Plus White

  Nguồn máy tính Cooler Master Masterwatt Lite – 700W – 80 Plus White

  2,200,000  1,550,000  (Tiết kiệm: 23%) Còn hàng Mua hàng
 • Nguồn Máy Tính PSU Antec HCP-1300 Platinum

  Nguồn Máy Tính PSU Antec HCP-1300 Platinum

  2,200,000  1,550,000  (Tiết kiệm: 13%) Còn hàng Mua hàng
 • Nguồn máy tính PSU Corsair AX1200i – 80 Plus Platinum

  Nguồn máy tính PSU Corsair AX1200i – 80 Plus Platinum

  2,200,000  1,550,000  (Tiết kiệm: 11%) Còn hàng Mua hàng
 • Nguồn máy tính PSU Corsair AX1600i 80 Plus Titanium

  Nguồn máy tính PSU Corsair AX1600i 80 Plus Titanium

  2,200,000  1,550,000  (Tiết kiệm: 15%) Còn hàng Mua hàng
 • Nguồn máy tính PSU Corsair CV650 80 Plus Bronze

  Nguồn máy tính PSU Corsair CV650 80 Plus Bronze

  2,200,000  1,550,000  (Tiết kiệm: 27%) Còn hàng Mua hàng
 • Nguồn Máy Tính PSU Corsair RM1000x 1000W – 80 Plus Gold

  Nguồn Máy Tính PSU Corsair RM1000x 1000W – 80 Plus Gold

  2,200,000  1,550,000  (Tiết kiệm: 23%) Còn hàng Mua hàng
 • Nguồn Máy Tính PSU Super Flower Leadex Gold 850W

  Nguồn Máy Tính PSU Super Flower Leadex Gold 850W

  2,200,000  1,550,000  (Tiết kiệm: 28%) Còn hàng Mua hàng
 • Nguồn Máy Tính PSU XIGMATEK 650W GX II

  Nguồn Máy Tính PSU XIGMATEK 650W GX II

  2,200,000  1,550,000  (Tiết kiệm: 30%) Còn hàng Mua hàng
 • Nguồn PSU Antec High Current Gamer HCG 750W

  Nguồn PSU Antec High Current Gamer HCG 750W

  2,200,000  1,550,000  (Tiết kiệm: 28%) Còn hàng Mua hàng
 • Nguồn PSU Cooler Master MWE BRONZE 750 V2 – 750W

  Nguồn PSU Cooler Master MWE BRONZE 750 V2 – 750W

  2,200,000  1,550,000  (Tiết kiệm: 31%) Còn hàng Mua hàng
 • Nguồn PSU Cooler Master Mwe Gold 750W Fully modular

  Nguồn PSU Cooler Master Mwe Gold 750W Fully modular

  2,200,000  1,550,000  (Tiết kiệm: 32%) Còn hàng Mua hàng
 • Nguồn PSU Cooler Master V1000 1000W – 80 Plus Gold

  Nguồn PSU Cooler Master V1000 1000W – 80 Plus Gold

  2,200,000  1,550,000  (Tiết kiệm: 23%) Còn hàng Mua hàng
 • PSU Nguồn Antec 750W – 750PROEC New

  PSU Nguồn Antec 750W – 750PROEC New

  2,200,000  1,550,000  (Tiết kiệm: 27%) Còn hàng Mua hàng
 • PSU Nguồn Antec NEO 650C New

  PSU Nguồn Antec NEO 650C New

  2,200,000  1,550,000  (Tiết kiệm: 32%) Còn hàng Mua hàng
 • PSU Seasonic Prime Ultra Titanium 1300W 1300PD

  PSU Seasonic Prime Ultra Titanium 1300W 1300PD

  2,200,000  1,550,000  (Tiết kiệm: 15%) Còn hàng Mua hàng