Công Suất 300w - 550w

Showing all 10 results

 • Nguồn Xigmatek X-450 EN41954 400W -80 Plus

  Nguồn Xigmatek X-450 EN41954 400W -80 Plus

  Giá thường: 900.000 đ Giá sale: 660.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Nguồn Xigmatek X-450 EN41954 400W -80 Plus                                           
  900000 660000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Xigmatek 300W XCP-A300 New

  PSU Nguồn Xigmatek 300W XCP-A300 New

  Giá thường: 450.000 đ Giá sale: 400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Xigmatek 300W XCP-A300 New                                           
  450000 400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn 400W Fan 12 2ND

  PSU Nguồn 400W Fan 12 2ND

  Giá thường: 350.000 đ Giá sale: 200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn 400W Fan 12 2ND                                           
  350000 200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Antec 500W VP500PC New

  PSU Nguồn Antec 500W VP500PC New

  Giá thường: 1.890.000 đ Giá sale: 990.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Antec 500W VP500PC New                                           
  1890000 990000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Huntkey 400W New

  PSU Nguồn Huntkey 400W New

  Giá thường: 980.000 đ Giá sale: 580.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Huntkey 400W New                                           
  980000 580000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Raidmax 300W RX-300XT New

  PSU Nguồn Raidmax 300W RX-300XT New

  Giá thường: 500.000 đ Giá sale: 450.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Raidmax 300W RX-300XT New                                           
  500000 450000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Raidmax 350W RX-350XT New

  PSU Nguồn Raidmax 350W RX-350XT New

  Giá thường: 650.000 đ Giá sale: 550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Raidmax 350W RX-350XT New                                           
  650000 550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Raidmax 500W RX-500AF-B 80 Plus Bronze – Cobra New

  PSU Nguồn Raidmax 500W RX-500AF-B 80 Plus Bronze – Cobra New

  Giá thường: 950.000 đ Giá sale: 900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Raidmax 500W RX-500AF-B 80 Plus Bronze – Cobra New                                           
  950000 900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Xigmatek X- Power II X450 New

  PSU Nguồn Xigmatek X- Power II X450 New

  Giá thường: 520.000 đ Giá sale: 500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Xigmatek X- Power II X450 New                                           
  520000 500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • PSU Nguồn Xigmatek X- Power II X500 New

  PSU Nguồn Xigmatek X- Power II X500 New

  Giá thường: 730.000 đ Giá sale: 650.000 đ Liên hệ Mua hàng
  PSU Nguồn Xigmatek X- Power II X500 New                                           
  730000 650000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài