GAMING - NOX PLAYER GIẢ LẬP

Showing 1–30 of 35 results

 • ATC WORKSTATION AMD RYZEN 5 2600/16GB/GTX 960

  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 5 2600/16GB/GTX 960

  Giá thường: 18.300.000 đ Giá sale: 11.299.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 5 2600/16GB/GTX 960                                           
  18300000 11299000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700/16G/GTX 1060

  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700/16G/GTX 1060

  Giá thường: 20.299.000 đ Giá sale: 15.190.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700/16G/GTX 1060                                           
  20299000 15190000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700X / 16G / 1050Ti 4G

  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700X / 16G / 1050Ti 4G

  Giá thường: 19.950.000 đ Giá sale: 14.850.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700X / 16G / 1050Ti 4G                                           
  19950000 14850000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700x 3.7/16G/GALAX GTX 1060

  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700x 3.7/16G/GALAX GTX 1060

  Giá thường: 28.199.000 đ Giá sale: 20.000.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700x 3.7/16G/GALAX GTX 1060                                           
  28199000 20000000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 3700X / 16G / GTX 1050Ti 4G

  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 3700X / 16G / GTX 1050Ti 4G

  Giá thường: 21.850.000 đ Giá sale: 17.750.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 3700X / 16G / GTX 1050Ti 4G                                           
  21850000 17750000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION CORE i5 9400F / 16G / NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb

  ATC WORKSTATION CORE i5 9400F / 16G / NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb

  Giá thường: 19.500.000 đ Giá sale: 13.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION CORE i5 9400F / 16G / NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb                                           
  19500000 13300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION CORE i7 9700 | 16G | NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb

  ATC WORKSTATION CORE i7 9700 | 16G | NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb

  Giá thường: 24.450.000 đ Giá sale: 19.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION CORE i7 9700 | 16G | NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb                                           
  24450000 19400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION CORE i9 9900K | 16G | NVIDIA RTX 2060 6Gb

  ATC WORKSTATION CORE i9 9900K | 16G | NVIDIA RTX 2060 6Gb

  Giá thường: 34.950.000 đ Giá sale: 29.850.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION CORE i9 9900K | 16G | NVIDIA RTX 2060 6Gb                                           
  34950000 29850000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION CORE i9 9900K 3.6GHz/16G/MSI GeForce RTX 2070

  ATC WORKSTATION CORE i9 9900K 3.6GHz/16G/MSI GeForce RTX 2070

  Giá thường: 48.399.000 đ Giá sale: 41.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION CORE i9 9900K 3.6GHz/16G/MSI GeForce RTX 2070                                           
  48399000 41300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION DUAL CPU XEON E5 2696V3 2.3GHz/64GB/GTX 1060 OC 3GB

  ATC WORKSTATION DUAL CPU XEON E5 2696V3 2.3GHz/64GB/GTX 1060 OC 3GB

  Giá thường: 70.599.000 đ Giá sale: 64.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION DUAL CPU XEON E5 2696V3 2.3GHz/64GB/GTX 1060 OC 3GB                                           
  70599000 64500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2670 V2/16G/GALAX GTX 1060

  ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2670 V2/16G/GALAX GTX 1060

  Giá thường: 26.499.000 đ Giá sale: 20.399.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2670 V2/16G/GALAX GTX 1060                                           
  26499000 20399000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2670/32GB/GTX 1050Ti

  ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2670/32GB/GTX 1050Ti

  Giá thường: 19.699.000 đ Giá sale: 15.650.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2670/32GB/GTX 1050Ti                                           
  19699000 15650000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2673v4/32G/nVidia Quadro P2000 5GB

  ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2673v4/32G/nVidia Quadro P2000 5GB

  Giá thường: 90.599.000 đ Giá sale: 83.550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2673v4/32G/nVidia Quadro P2000 5GB                                           
  90599000 83550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2680v3/32G/nVidia Quadro P2000 5GB

  ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2680v3/32G/nVidia Quadro P2000 5GB

  Giá thường: 39.999.000 đ Giá sale: 35.950.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2680v3/32G/nVidia Quadro P2000 5GB                                           
  39999000 35950000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2690v3/32G/nVidia Quadro P2000

  ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2690v3/32G/nVidia Quadro P2000

  Giá thường: 43.999.000 đ Giá sale: 38.950.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2690v3/32G/nVidia Quadro P2000                                           
  43999000 38950000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2690v3/64GB/GTX 1060 OC 3GB

  ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2690v3/64GB/GTX 1060 OC 3GB

  Giá thường: 39.899.000 đ Giá sale: 33.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2690v3/64GB/GTX 1060 OC 3GB                                           
  39899000 33800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2695 v2/32GB/GTX 1060 3GB

  ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2695 v2/32GB/GTX 1060 3GB

  Giá thường: 30.299.000 đ Giá sale: 26.250.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2695 v2/32GB/GTX 1060 3GB                                           
  30299000 26250000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION INTEL CORE I5 9400F/16G/GALAX GTX 1060

  ATC WORKSTATION INTEL CORE I5 9400F/16G/GALAX GTX 1060

  Giá thường: 19.699.000 đ Giá sale: 13.650.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION INTEL CORE I5 9400F/16G/GALAX GTX 1060                                           
  19699000 13650000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 7820X/16G/MSI GeForce RTX 2060

  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 7820X/16G/MSI GeForce RTX 2060

  Giá thường: 48.399.000 đ Giá sale: 40.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 7820X/16G/MSI GeForce RTX 2060                                           
  48399000 40300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 8700/16G/GALAX GTX 1060

  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 8700/16G/GALAX GTX 1060

  Giá thường: 23.499.000 đ Giá sale: 18.450.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 8700/16G/GALAX GTX 1060                                           
  23499000 18450000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 8700K/16G/GALAX GTX 1060

  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 8700K/16G/GALAX GTX 1060

  Giá thường: 29.299.000 đ Giá sale: 22.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 8700K/16G/GALAX GTX 1060                                           
  29299000 22200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 9700K/16G/MSI GeForce RTX 2060

  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 9700K/16G/MSI GeForce RTX 2060

  Giá thường: 37.599.000 đ Giá sale: 31.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 9700K/16G/MSI GeForce RTX 2060                                           
  37599000 31500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2678v3 /32G/GALAX GTX 1060

  ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2678v3 /32G/GALAX GTX 1060

  Giá thường: 20.299.000 đ Giá sale: 16.250.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2678v3 /32G/GALAX GTX 1060                                           
  20299000 16250000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2689/32G/GALAX GTX 1060

  ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2689/32G/GALAX GTX 1060

  Giá thường: 16.599.000 đ Giá sale: 11.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2689/32G/GALAX GTX 1060                                           
  16599000 11500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2690v3/32GB/GTX 1060 3GB

  ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2690v3/32GB/GTX 1060 3GB

  Giá thường: 25.599.000 đ Giá sale: 19.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2690v3/32GB/GTX 1060 3GB                                           
  25599000 19500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2695 v2/32GB/GTX 1060 3GB

  ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2695 v2/32GB/GTX 1060 3GB

  Giá thường: 20.299.000 đ Giá sale: 16.250.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2695 v2/32GB/GTX 1060 3GB                                           
  20299000 16250000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Xeon E5-2670/32GB/GTX 1050Ti

  ATC WORKSTATION Xeon E5-2670/32GB/GTX 1050Ti

  Giá thường: 17.399.000 đ Giá sale: 11.350.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Xeon E5-2670/32GB/GTX 1050Ti                                           
  17399000 11350000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Xeon E5-2690 v2/32GB/GTX 1050Ti

  ATC WORKSTATION Xeon E5-2690 v2/32GB/GTX 1050Ti

  Giá thường: 19.699.000 đ Giá sale: 15.650.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Xeon E5-2690 v2/32GB/GTX 1050Ti                                           
  19699000 15650000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • NOX PLAYER Dual Intel Xeon E5 | Supermicro X10 DRL-ICPU | 64GB DDR4 bus 2133 | VGA 8GB

  NOX PLAYER Dual Intel Xeon E5 | Supermicro X10 DRL-ICPU | 64GB DDR4 bus 2133 | VGA 8GB

  Giá thường: 29.999.000 đ Giá sale: 25.990.000 đ Liên hệ Mua hàng
  NOX PLAYER Dual Intel Xeon E5 | Supermicro X10 DRL-ICPU | 64GB DDR4 bus 2133 | VGA 8GB                                           
  29999000 25990000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • NOX PLAYER Duall Intel Xeon E5 | X79-4D Dual CPU | 64GB | SSD M2 256GB

  NOX PLAYER Duall Intel Xeon E5 | X79-4D Dual CPU | 64GB | SSD M2 256GB

  Giá thường: 21.000.000 đ Giá sale: 17.999.000 đ Liên hệ Mua hàng
  NOX PLAYER Duall Intel Xeon E5 | X79-4D Dual CPU | 64GB | SSD M2 256GB                                           
  21000000 17999000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài