PC WORKSTATION - INTEL XEON

Showing all 16 results

 • ATC CORE i7 9700 | 32G | NVIDIA RTX 2070 SUPER 8Gb

  ATC CORE i7 9700 | 32G | NVIDIA RTX 2070 SUPER 8Gb

  Giá thường: 40.750.000 đ Giá sale: 38.000.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC CORE i7 9700 | 32G | NVIDIA RTX 2070 SUPER 8Gb                                           
  40750000 38000000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION DUAL CPU XEON E5 2696V3 2.3GHz/64GB/GTX 1060 OC 3GB

  ATC WORKSTATION DUAL CPU XEON E5 2696V3 2.3GHz/64GB/GTX 1060 OC 3GB

  Giá thường: 70.599.000 đ Giá sale: 64.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION DUAL CPU XEON E5 2696V3 2.3GHz/64GB/GTX 1060 OC 3GB                                           
  70599000 64500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2670 V2/16G/GALAX GTX 1060

  ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2670 V2/16G/GALAX GTX 1060

  Giá thường: 26.499.000 đ Giá sale: 20.399.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2670 V2/16G/GALAX GTX 1060                                           
  26499000 20399000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2670/32GB/GTX 1050Ti

  ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2670/32GB/GTX 1050Ti

  Giá thường: 19.699.000 đ Giá sale: 15.650.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2670/32GB/GTX 1050Ti                                           
  19699000 15650000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2673v4/32G/nVidia Quadro P2000 5GB

  ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2673v4/32G/nVidia Quadro P2000 5GB

  Giá thường: 90.599.000 đ Giá sale: 83.550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2673v4/32G/nVidia Quadro P2000 5GB                                           
  90599000 83550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2680v3/32G/nVidia Quadro P2000 5GB

  ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2680v3/32G/nVidia Quadro P2000 5GB

  Giá thường: 39.999.000 đ Giá sale: 35.950.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2680v3/32G/nVidia Quadro P2000 5GB                                           
  39999000 35950000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2690v3/32G/nVidia Quadro P2000

  ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2690v3/32G/nVidia Quadro P2000

  Giá thường: 43.999.000 đ Giá sale: 38.950.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION DUAL Intel Xeon E5-2690v3/32G/nVidia Quadro P2000                                           
  43999000 38950000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2690v3/64GB/GTX 1060 OC 3GB

  ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2690v3/64GB/GTX 1060 OC 3GB

  Giá thường: 39.899.000 đ Giá sale: 33.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2690v3/64GB/GTX 1060 OC 3GB                                           
  39899000 33800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2695 v2/32GB/GTX 1060 3GB

  ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2695 v2/32GB/GTX 1060 3GB

  Giá thường: 30.299.000 đ Giá sale: 26.250.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Dual Intel Xeon E5-2695 v2/32GB/GTX 1060 3GB                                           
  30299000 26250000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2678v3 /32G/GALAX GTX 1060

  ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2678v3 /32G/GALAX GTX 1060

  Giá thường: 20.299.000 đ Giá sale: 16.250.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2678v3 /32G/GALAX GTX 1060                                           
  20299000 16250000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2689/32G/GALAX GTX 1060

  ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2689/32G/GALAX GTX 1060

  Giá thường: 16.599.000 đ Giá sale: 11.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2689/32G/GALAX GTX 1060                                           
  16599000 11500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2690v3/32GB/GTX 1060 3GB

  ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2690v3/32GB/GTX 1060 3GB

  Giá thường: 25.599.000 đ Giá sale: 19.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2690v3/32GB/GTX 1060 3GB                                           
  25599000 19500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2695 v2/32GB/GTX 1060 3GB

  ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2695 v2/32GB/GTX 1060 3GB

  Giá thường: 20.299.000 đ Giá sale: 16.250.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Intel Xeon E5-2695 v2/32GB/GTX 1060 3GB                                           
  20299000 16250000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Xeon E5-2670/32GB/GTX 1050Ti

  ATC WORKSTATION Xeon E5-2670/32GB/GTX 1050Ti

  Giá thường: 17.399.000 đ Giá sale: 11.350.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Xeon E5-2670/32GB/GTX 1050Ti                                           
  17399000 11350000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION Xeon E5-2690 v2/32GB/GTX 1050Ti

  ATC WORKSTATION Xeon E5-2690 v2/32GB/GTX 1050Ti

  Giá thường: 19.699.000 đ Giá sale: 15.650.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION Xeon E5-2690 v2/32GB/GTX 1050Ti                                           
  19699000 15650000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • WORKSTATION DUAL CPU XEON E5 2696V3 2.3GHz/64GB/GTX 1060 OC 3GB

  WORKSTATION DUAL CPU XEON E5 2696V3 2.3GHz/64GB/GTX 1060 OC 3GB

  Giá thường: 70.000.000 đ Giá sale: 64.599.000 đ Liên hệ Mua hàng
  WORKSTATION DUAL CPU XEON E5 2696V3 2.3GHz/64GB/GTX 1060 OC 3GB                                           
  70000000 64599000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài