PC WORKSTATION - INTEL CORE

Showing all 13 results

 • ATC – CORE i7 9700 | 32G | NVIDIA GTX 1660 6Gb

  ATC – CORE i7 9700 | 32G | NVIDIA GTX 1660 6Gb

  27,300,000  23,700,000  (Tiết kiệm: 14%) Còn hàng Mua hàng
 • ATC CORE i9 9940X | RAM 32G | NVIDIA RTX 2060 SUPER 8Gb

  ATC CORE i9 9940X | RAM 32G | NVIDIA RTX 2060 SUPER 8Gb

  27,300,000  23,700,000  (Tiết kiệm: 11%) Còn hàng Mua hàng
 • ATC WORKSTATION CORE i5 9400F / 16G / NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb

  ATC WORKSTATION CORE i5 9400F / 16G / NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb

  27,300,000  23,700,000  (Tiết kiệm: 32%) Còn hàng Mua hàng
 • ATC WORKSTATION CORE I7 8700K / 16G / NVIDIA GTX 1660 6Gb

  ATC WORKSTATION CORE I7 8700K / 16G / NVIDIA GTX 1660 6Gb

  27,300,000  23,700,000  (Tiết kiệm: 24%) Còn hàng Mua hàng
 • ATC WORKSTATION CORE i7 9700 | 16G | NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb

  ATC WORKSTATION CORE i7 9700 | 16G | NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb

  27,300,000  23,700,000  (Tiết kiệm: 21%) Còn hàng Mua hàng
 • ATC WORKSTATION CORE i9 9900k / 32G / RTX 2080 SUPER 8G

  ATC WORKSTATION CORE i9 9900k / 32G / RTX 2080 SUPER 8G

  27,300,000  23,700,000  (Tiết kiệm: 9%) Còn hàng Mua hàng
 • ATC WORKSTATION CORE i9 9900K | 16G | NVIDIA RTX 2060 6Gb

  ATC WORKSTATION CORE i9 9900K | 16G | NVIDIA RTX 2060 6Gb

  27,300,000  23,700,000  (Tiết kiệm: 15%) Còn hàng Mua hàng
 • ATC WORKSTATION CORE i9 9900X | 16G | GTX 1660 6Gb

  ATC WORKSTATION CORE i9 9900X | 16G | GTX 1660 6Gb

  27,300,000  23,700,000  (Tiết kiệm: 19%) Còn hàng Mua hàng
 • ATC WORKSTATION CORE i9 9900X | 16G | GTX 1660 6Gb

  ATC WORKSTATION CORE i9 9900X | 16G | GTX 1660 6Gb

  27,300,000  23,700,000  (Tiết kiệm: 21%) Còn hàng Mua hàng
 • ATC WORKSTATION INTEL CORE I5 9400F/16G/GALAX GTX 1060

  ATC WORKSTATION INTEL CORE I5 9400F/16G/GALAX GTX 1060

  27,300,000  23,700,000  (Tiết kiệm: 31%) Còn hàng Mua hàng
 • ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 7820X/16G/MSI GeForce RTX 2060

  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 7820X/16G/MSI GeForce RTX 2060

  27,300,000  23,700,000  (Tiết kiệm: 17%) Còn hàng Mua hàng
 • ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 8700/16G/GALAX GTX 1060

  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 8700/16G/GALAX GTX 1060

  27,300,000  23,700,000  (Tiết kiệm: 22%) Còn hàng Mua hàng
 • ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 9700K/16G/MSI GeForce RTX 2060

  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 9700K/16G/MSI GeForce RTX 2060

  27,300,000  23,700,000  (Tiết kiệm: 17%) Còn hàng Mua hàng