PC WORKSTATION - INTEL CORE

Showing all 13 results

 • ATC – CORE i7 9700 | 32G | NVIDIA GTX 1660 6Gb

  ATC – CORE i7 9700 | 32G | NVIDIA GTX 1660 6Gb

  Giá thường: 27.300.000 đ Giá sale: 23.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC – CORE i7 9700 | 32G | NVIDIA GTX 1660 6Gb                                           
  27300000 23700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC CORE i9 9940X | RAM 32G | NVIDIA RTX 2060 SUPER 8Gb

  ATC CORE i9 9940X | RAM 32G | NVIDIA RTX 2060 SUPER 8Gb

  Giá thường: 57.600.000 đ Giá sale: 51.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC CORE i9 9940X | RAM 32G | NVIDIA RTX 2060 SUPER 8Gb                                           
  57600000 51700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION CORE i5 9400F / 16G / NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb

  ATC WORKSTATION CORE i5 9400F / 16G / NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb

  Giá thường: 19.500.000 đ Giá sale: 13.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION CORE i5 9400F / 16G / NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb                                           
  19500000 13300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION CORE I7 8700K / 16G / NVIDIA GTX 1660 6Gb

  ATC WORKSTATION CORE I7 8700K / 16G / NVIDIA GTX 1660 6Gb

  Giá thường: 29.350.000 đ Giá sale: 22.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION CORE I7 8700K / 16G / NVIDIA GTX 1660 6Gb                                           
  29350000 22400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION CORE i7 9700 | 16G | NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb

  ATC WORKSTATION CORE i7 9700 | 16G | NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb

  Giá thường: 24.450.000 đ Giá sale: 19.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION CORE i7 9700 | 16G | NVIDIA GTX 1050Ti 4Gb                                           
  24450000 19400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION CORE i9 9900k / 32G / RTX 2080 SUPER 8G

  ATC WORKSTATION CORE i9 9900k / 32G / RTX 2080 SUPER 8G

  Giá thường: 60.000.000 đ Giá sale: 54.850.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION CORE i9 9900k / 32G / RTX 2080 SUPER 8G                                           
  60000000 54850000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION CORE i9 9900K | 16G | NVIDIA RTX 2060 6Gb

  ATC WORKSTATION CORE i9 9900K | 16G | NVIDIA RTX 2060 6Gb

  Giá thường: 34.950.000 đ Giá sale: 29.850.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION CORE i9 9900K | 16G | NVIDIA RTX 2060 6Gb                                           
  34950000 29850000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION CORE i9 9900X | 16G | GTX 1660 6Gb

  ATC WORKSTATION CORE i9 9900X | 16G | GTX 1660 6Gb

  Giá thường: 37.650.000 đ Giá sale: 30.850.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION CORE i9 9900X | 16G | GTX 1660 6Gb                                           
  37650000 30850000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION CORE i9 9900X | 16G | GTX 1660 6Gb

  ATC WORKSTATION CORE i9 9900X | 16G | GTX 1660 6Gb

  Giá thường: 38.650.000 đ Giá sale: 30.750.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION CORE i9 9900X | 16G | GTX 1660 6Gb                                           
  38650000 30750000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION INTEL CORE I5 9400F/16G/GALAX GTX 1060

  ATC WORKSTATION INTEL CORE I5 9400F/16G/GALAX GTX 1060

  Giá thường: 19.699.000 đ Giá sale: 13.650.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION INTEL CORE I5 9400F/16G/GALAX GTX 1060                                           
  19699000 13650000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 7820X/16G/MSI GeForce RTX 2060

  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 7820X/16G/MSI GeForce RTX 2060

  Giá thường: 48.399.000 đ Giá sale: 40.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 7820X/16G/MSI GeForce RTX 2060                                           
  48399000 40300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 8700/16G/GALAX GTX 1060

  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 8700/16G/GALAX GTX 1060

  Giá thường: 23.499.000 đ Giá sale: 18.450.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 8700/16G/GALAX GTX 1060                                           
  23499000 18450000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 9700K/16G/MSI GeForce RTX 2060

  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 9700K/16G/MSI GeForce RTX 2060

  Giá thường: 37.599.000 đ Giá sale: 31.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION INTEL CORE I7 9700K/16G/MSI GeForce RTX 2060                                           
  37599000 31500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài