PC WORKSTATION - AMD RYZEN

Showing all 9 results

 • ATC AORUS RYZEN 9 3900X | 32G | NVIDIA RTX 2060 6Gb

  ATC AORUS RYZEN 9 3900X | 32G | NVIDIA RTX 2060 6Gb

  Giá thường: 39.650.000 đ Giá sale: 31.850.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC AORUS RYZEN 9 3900X | 32G | NVIDIA RTX 2060 6Gb                                           
  39650000 31850000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION AMD RYZEN 5 2600/16GB/GTX 960

  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 5 2600/16GB/GTX 960

  Giá thường: 18.300.000 đ Giá sale: 11.299.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 5 2600/16GB/GTX 960                                           
  18300000 11299000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION AMD RYZEN 5 3600 | 16G | NVIDIA GTX 1660 6Gb

  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 5 3600 | 16G | NVIDIA GTX 1660 6Gb

  Giá thường: 23.500.000 đ Giá sale: 17.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 5 3600 | 16G | NVIDIA GTX 1660 6Gb                                           
  23500000 17200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700/16G/GTX 1060

  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700/16G/GTX 1060

  Giá thường: 20.299.000 đ Giá sale: 15.190.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700/16G/GTX 1060                                           
  20299000 15190000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700X / 16G / 1050Ti 4G

  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700X / 16G / 1050Ti 4G

  Giá thường: 19.950.000 đ Giá sale: 14.850.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700X / 16G / 1050Ti 4G                                           
  19950000 14850000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700x 3.7/16G/GALAX GTX 1060

  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700x 3.7/16G/GALAX GTX 1060

  Giá thường: 28.199.000 đ Giá sale: 20.000.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700x 3.7/16G/GALAX GTX 1060                                           
  28199000 20000000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 3700X / 16G / GTX 1050Ti 4G

  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 3700X / 16G / GTX 1050Ti 4G

  Giá thường: 21.850.000 đ Giá sale: 17.750.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 7 3700X / 16G / GTX 1050Ti 4G                                           
  21850000 17750000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION AMD RYZEN 9 3950X / 32G / GTX 1660 6G

  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 9 3950X / 32G / GTX 1660 6G

  Giá thường: 46.900.000 đ Giá sale: 40.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 9 3950X / 32G / GTX 1660 6G                                           
  46900000 40800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • ATC WORKSTATION AMD RYZEN 9 3950X / 32G / RTX 2060 Super 8G

  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 9 3950X / 32G / RTX 2060 Super 8G

  Giá thường: 50.400.000 đ Giá sale: 47.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  ATC WORKSTATION AMD RYZEN 9 3950X / 32G / RTX 2060 Super 8G                                           
  50400000 47300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài