Ổ HDD

Showing all 12 results

 • HDD Sata 250GB

  HDD Sata 250GB

  Giá thường: 600.000 đ Giá sale: 450.000 đ Liên hệ Mua hàng
  HDD Sata 250GB                                           
  600000 450000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • HDD Seagate Skyhawk 2TB

  HDD Seagate Skyhawk 2TB

  Giá thường: 2.000.000 đ Giá sale: 1.670.000 đ Liên hệ Mua hàng
  HDD Seagate Skyhawk 2TB                                           
  2000000 1670000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • HDD Seagate Skyhawk 6TB

  HDD Seagate Skyhawk 6TB

  Giá thường: 5.400.000 đ Giá sale: 4.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  HDD Seagate Skyhawk 6TB                                           
  5400000 4800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng Di Động HDD Western Digital My Passport Ultra 3TB

  Ổ Cứng Di Động HDD Western Digital My Passport Ultra 3TB

  Giá thường: 4.190.000 đ Giá sale: 3.790.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng Di Động HDD Western Digital My Passport Ultra 3TB                                           
  4190000 3790000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng Di Động HDD Western Digital My Passport Ultra 4TB

  Ổ Cứng Di Động HDD Western Digital My Passport Ultra 4TB

  Giá thường: 5.370.000 đ Giá sale: 4.680.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng Di Động HDD Western Digital My Passport Ultra 4TB                                           
  5370000 4680000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng HDD 2TB WD New

  Ổ Cứng HDD 2TB WD New

  Giá thường: 2.500.000 đ Giá sale: 1.600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng HDD 2TB WD New                                           
  2500000 1600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng HDD Seagate 1TB 3.5 Sata RF New

  Ổ Cứng HDD Seagate 1TB 3.5 Sata RF New

  Giá thường: 1.699.999 đ Giá sale: 900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng HDD Seagate 1TB 3.5 Sata RF New                                           
  1699999 900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng HDD Western 1TB Black-Blue 2ND

  Ổ Cứng HDD Western 1TB Black-Blue 2ND

  Giá thường: 900.000 đ Giá sale: 650.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng HDD Western 1TB Black-Blue 2ND                                           
  900000 650000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng HDD Western 250GB New

  Ổ Cứng HDD Western 250GB New

  Giá thường: 1.600.000 đ Giá sale: 900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng HDD Western 250GB New                                           
  1600000 900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng HDD Western 2TB Black Blue 2ND

  Ổ Cứng HDD Western 2TB Black Blue 2ND

  Giá thường: 1.600.000 đ Giá sale: 900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng HDD Western 2TB Black Blue 2ND                                           
  1600000 900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng HDD Western 500GB Black 2ND

  Ổ Cứng HDD Western 500GB Black 2ND

  Giá thường: 1.150.000 đ Giá sale: 750.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng HDD Western 500GB Black 2ND                                           
  1150000 750000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng Ổ Cứng HDD Western 1Tb Tím New

  Ổ Cứng Ổ Cứng HDD Western 1Tb Tím New

  Giá thường: 1.650.000 đ Giá sale: 900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng Ổ Cứng HDD Western 1Tb Tím New                                           
  1650000 900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài