Ổ cứng HDD - SSD

Showing 1–30 of 66 results

 • HDD Sata 250GB

  HDD Sata 250GB

  Giá thường: 600.000 đ Giá sale: 450.000 đ Liên hệ Mua hàng
  HDD Sata 250GB                                           
  600000 450000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • HDD Seagate Skyhawk 2TB

  HDD Seagate Skyhawk 2TB

  Giá thường: 2.000.000 đ Giá sale: 1.670.000 đ Liên hệ Mua hàng
  HDD Seagate Skyhawk 2TB                                           
  2000000 1670000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • HDD Seagate Skyhawk 6TB

  HDD Seagate Skyhawk 6TB

  Giá thường: 5.400.000 đ Giá sale: 4.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  HDD Seagate Skyhawk 6TB                                           
  5400000 4800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng Apacer AS340 120GB New

  Ổ Cứng Apacer AS340 120GB New

  Giá thường: 899.999 đ Giá sale: 580.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng Apacer AS340 120GB New                                           
  899999 580000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng Di Động HDD Western Digital My Passport Ultra 3TB

  Ổ Cứng Di Động HDD Western Digital My Passport Ultra 3TB

  Giá thường: 4.190.000 đ Giá sale: 3.790.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng Di Động HDD Western Digital My Passport Ultra 3TB                                           
  4190000 3790000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng Di Động HDD Western Digital My Passport Ultra 4TB

  Ổ Cứng Di Động HDD Western Digital My Passport Ultra 4TB

  Giá thường: 5.370.000 đ Giá sale: 4.680.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng Di Động HDD Western Digital My Passport Ultra 4TB                                           
  5370000 4680000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng HDD 2TB WD New

  Ổ Cứng HDD 2TB WD New

  Giá thường: 2.500.000 đ Giá sale: 1.600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng HDD 2TB WD New                                           
  2500000 1600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng HDD Seagate 1TB 3.5 Sata RF New

  Ổ Cứng HDD Seagate 1TB 3.5 Sata RF New

  Giá thường: 1.699.999 đ Giá sale: 900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng HDD Seagate 1TB 3.5 Sata RF New                                           
  1699999 900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng HDD Western 1TB Black-Blue 2ND

  Ổ Cứng HDD Western 1TB Black-Blue 2ND

  Giá thường: 900.000 đ Giá sale: 650.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng HDD Western 1TB Black-Blue 2ND                                           
  900000 650000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng HDD Western 250GB New

  Ổ Cứng HDD Western 250GB New

  Giá thường: 1.600.000 đ Giá sale: 900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng HDD Western 250GB New                                           
  1600000 900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng HDD Western 2TB Black Blue 2ND

  Ổ Cứng HDD Western 2TB Black Blue 2ND

  Giá thường: 1.600.000 đ Giá sale: 900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng HDD Western 2TB Black Blue 2ND                                           
  1600000 900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng HDD Western 500GB Black 2ND

  Ổ Cứng HDD Western 500GB Black 2ND

  Giá thường: 1.150.000 đ Giá sale: 750.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng HDD Western 500GB Black 2ND                                           
  1150000 750000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng Ổ Cứng HDD Western 1Tb Tím New

  Ổ Cứng Ổ Cứng HDD Western 1Tb Tím New

  Giá thường: 1.650.000 đ Giá sale: 900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng Ổ Cứng HDD Western 1Tb Tím New                                           
  1650000 900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng PLEXTOR 512GB PX 512M9PEY New

  Ổ Cứng PLEXTOR 512GB PX 512M9PEY New

  Giá thường: 3.410.000 đ Giá sale: 3.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng PLEXTOR 512GB PX 512M9PEY New                                           
  3410000 3200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ Cứng PLEXTOR PCI 1TB PX 1TM9PEY New

  Ổ Cứng PLEXTOR PCI 1TB PX 1TM9PEY New

  Giá thường: 6.450.000 đ Giá sale: 5.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ Cứng PLEXTOR PCI 1TB PX 1TM9PEY New                                           
  6450000 5200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ cứng SSD 120GB Crucial BX500 2.5-Inch SATA III

  Ổ cứng SSD 120GB Crucial BX500 2.5-Inch SATA III

  Giá thường: 950.000 đ Giá sale: 530.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ cứng SSD 120GB Crucial BX500 2.5-Inch SATA III                                           
  950000 530000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ cứng SSD 180GB Intel 540s 2.5-Inch SATA III

  Ổ cứng SSD 180GB Intel 540s 2.5-Inch SATA III

  Giá thường: 1.100.000 đ Giá sale: 630.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ cứng SSD 180GB Intel 540s 2.5-Inch SATA III                                           
  1100000 630000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ cứng SSD 1TB Crucial MX500 2.5-Inch SATA III

  Ổ cứng SSD 1TB Crucial MX500 2.5-Inch SATA III

  Giá thường: 3.900.000 đ Giá sale: 2.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ cứng SSD 1TB Crucial MX500 2.5-Inch SATA III                                           
  3900000 2800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ cứng SSD 1TB Samsung 860 QVO 2.5-Inch SATA III

  Ổ cứng SSD 1TB Samsung 860 QVO 2.5-Inch SATA III

  Giá thường: 3.200.000 đ Giá sale: 2.550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ cứng SSD 1TB Samsung 860 QVO 2.5-Inch SATA III                                           
  3200000 2550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ cứng SSD 240GB Seagate Maxtor Z1 2.5-Inch SATA III

  Ổ cứng SSD 240GB Seagate Maxtor Z1 2.5-Inch SATA III

  Giá thường: 1.200.000 đ Giá sale: 780.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ cứng SSD 240GB Seagate Maxtor Z1 2.5-Inch SATA III                                           
  1200000 780000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ cứng SSD 250GB Seagate Barracuda 2.5-Inch SATA III

  Ổ cứng SSD 250GB Seagate Barracuda 2.5-Inch SATA III

  Giá thường: 1.700.000 đ Giá sale: 970.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ cứng SSD 250GB Seagate Barracuda 2.5-Inch SATA III                                           
  1700000 970000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ cứng SSD 2TB Samsung 860 QVO 2.5-Inch SATA III

  Ổ cứng SSD 2TB Samsung 860 QVO 2.5-Inch SATA III

  Giá thường: 6.200.000 đ Giá sale: 5.150.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ cứng SSD 2TB Samsung 860 QVO 2.5-Inch SATA III                                           
  6200000 5150000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ cứng SSD 480GB Crucial BX500 2.5-Inch SATA III

  Ổ cứng SSD 480GB Crucial BX500 2.5-Inch SATA III

  Giá thường: 2.100.000 đ Giá sale: 1.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ cứng SSD 480GB Crucial BX500 2.5-Inch SATA III                                           
  2100000 1300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ cứng SSD 480GB Seagate Maxtor Z1 2.5-Inch SATA III

  Ổ cứng SSD 480GB Seagate Maxtor Z1 2.5-Inch SATA III

  Giá thường: 2.100.000 đ Giá sale: 1.370.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ cứng SSD 480GB Seagate Maxtor Z1 2.5-Inch SATA III                                           
  2100000 1370000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ cứng SSD 4TB Samsung 860 EVO 2.5-Inch SATA III

  Ổ cứng SSD 4TB Samsung 860 EVO 2.5-Inch SATA III

  Giá thường: 15.800.000 đ Giá sale: 13.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ cứng SSD 4TB Samsung 860 EVO 2.5-Inch SATA III                                           
  15800000 13700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ cứng SSD 4TB Samsung 860 QVO 2.5-Inch SATA III

  Ổ cứng SSD 4TB Samsung 860 QVO 2.5-Inch SATA III

  Giá thường: 15.800.000 đ Giá sale: 11.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ cứng SSD 4TB Samsung 860 QVO 2.5-Inch SATA III                                           
  15800000 11700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ cứng SSD ADATA XPG SPECTRIX S40G RGB 256GB NVMe

  Ổ cứng SSD ADATA XPG SPECTRIX S40G RGB 256GB NVMe

  Giá thường: 1.980.000 đ Giá sale: 1.640.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ cứng SSD ADATA XPG SPECTRIX S40G RGB 256GB NVMe                                           
  1980000 1640000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ cứng SSD AORUS AIC NVMe 1TB RGB

  Ổ cứng SSD AORUS AIC NVMe 1TB RGB

  Giá thường: 7.400.000 đ Giá sale: 5.950.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ cứng SSD AORUS AIC NVMe 1TB RGB                                           
  7400000 5950000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ cứng SSD Crucial P1 500GB M.2 2280 NVMe – CT500P1SSD8

  Ổ cứng SSD Crucial P1 500GB M.2 2280 NVMe – CT500P1SSD8

  Giá thường: 2.300.000 đ Giá sale: 1.990.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Ổ cứng SSD Crucial P1 500GB M.2 2280 NVMe – CT500P1SSD8                                           
  2300000 1990000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Ổ cứng SSD Gigabyte 256GB M.2 2280 NVMe Gen3 x4 (GP-GSM2NE3256GNTD)

  Ổ cứng SSD Gigabyte 256GB M.2 2280 NVMe Gen3 x4 (GP-GSM2NE3256GNTD)

  Giá thường: đ Liên hệ Đọc tiếp
  Ổ cứng SSD Gigabyte 256GB M.2 2280 NVMe Gen3 x4 (GP-GSM2NE3256GNTD)                                           
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài