Main MSI

Showing 1–30 of 33 results

 • MAIN MSI A320M Pro – M2 V2 New

  MAIN MSI A320M Pro – M2 V2 New

  Giá thường: 1.900.000 đ Giá sale: 1.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI A320M Pro – M2 V2 New                                           
  1900000 1200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI B360 – A PRO New

  MAIN MSI B360 – A PRO New

  Giá thường: 3.200.000 đ Giá sale: 2.550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI B360 – A PRO New                                           
  3200000 2550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI B360 GAMING PLUS New

  MAIN MSI B360 GAMING PLUS New

  Giá thường: 4.170.000 đ Giá sale: 3.370.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI B360 GAMING PLUS New                                           
  4170000 3370000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI B360 ProM Vh New

  MAIN MSI B360 ProM Vh New

  Giá thường: 2.230.000 đ Giá sale: 1.550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI B360 ProM Vh New                                           
  2230000 1550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI B450M A PRO MAX

  MAIN MSI B450M A PRO MAX

  Giá thường: 2.600.000 đ Giá sale: 1.600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI B450M A PRO MAX                                           
  2600000 1600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI B450M BAZOOKA Plus

  MAIN MSI B450M BAZOOKA Plus

  Giá thường: 3.700.000 đ Giá sale: 2.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI B450M BAZOOKA Plus                                           
  3700000 2300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI B450M Gaming Plus New

  MAIN MSI B450M Gaming Plus New

  Giá thường: 2.800.000 đ Giá sale: 2.050.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI B450M Gaming Plus New                                           
  2800000 2050000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI B450M Pro- M2 V2 New

  MAIN MSI B450M Pro- M2 V2 New

  Giá thường: 2.880.000 đ Giá sale: 1.550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI B450M Pro- M2 V2 New                                           
  2880000 1550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI B75A-G43 2ND

  MAIN MSI B75A-G43 2ND

  Giá thường: 1.200.000 đ Giá sale: 940.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI B75A-G43 2ND                                           
  1200000 940000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI H110 2ND

  MAIN MSI H110 2ND

  Giá thường: 1.100.000 đ Giá sale: 600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI H110 2ND                                           
  1100000 600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI H110 M Pro – VH Plus New

  MAIN MSI H110 M Pro – VH Plus New

  Giá thường: 2.050.000 đ Giá sale: 1.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI H110 M Pro – VH Plus New                                           
  2050000 1200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI H110M Pro -Vd Plus 2ND

  MAIN MSI H110M Pro -Vd Plus 2ND

  Giá thường: 1.100.000 đ Giá sale: 680.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI H110M Pro -Vd Plus 2ND                                           
  1100000 680000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI H310 Pro – VL New

  MAIN MSI H310 Pro – VL New

  Giá thường: 2.110.000 đ Giá sale: 1.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI H310 Pro – VL New                                           
  2110000 1300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI H310M PRO – M2 New

  MAIN MSI H310M PRO – M2 New

  Giá thường: 2.230.000 đ Giá sale: 1.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI H310M PRO – M2 New                                           
  2230000 1400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI H310M PRO – VD New

  MAIN MSI H310M PRO – VD New

  Giá thường: 2.230.000 đ Giá sale: 1.450.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI H310M PRO – VD New                                           
  2230000 1450000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI H310M S03 M.2

  MAIN MSI H310M S03 M.2

  Giá thường: 1.800.000 đ Giá sale: 1.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI H310M S03 M.2                                           
  1800000 1400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI H370M BAZOOKA

  MAIN MSI H370M BAZOOKA

  Giá thường: 4.500.000 đ Giá sale: 3.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI H370M BAZOOKA                                           
  4500000 3100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI H61M-E22 ND

  MAIN MSI H61M-E22 ND

  Giá thường: 12.500.000 đ Giá sale: 970.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI H61M-E22 ND                                           
  12500000 970000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI H81 2ND

  MAIN MSI H81 2ND

  Giá thường: 990.000 đ Giá sale: 500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI H81 2ND                                           
  990000 500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI H97 – Gaming 3 2ND

  MAIN MSI H97 – Gaming 3 2ND

  Giá thường: 2.100.000 đ Giá sale: 1.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI H97 – Gaming 3 2ND                                           
  2100000 1300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI MAG Z390M TOMAHAWK New

  MAIN MSI MAG Z390M TOMAHAWK New

  Giá thường: 5.150.000 đ Giá sale: 4.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI MAG Z390M TOMAHAWK New                                           
  5150000 4300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC

  MAIN MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC

  Giá thường: 6.800.000 đ Giá sale: 4.970.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC                                           
  6800000 4970000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI MPG Z390M Gaming Plus New

  MAIN MSI MPG Z390M Gaming Plus New

  Giá thường: 5.230.000 đ Giá sale: 3.990.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI MPG Z390M Gaming Plus New                                           
  5230000 3990000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI X299M Gaming Pro Carbon AC

  MAIN MSI X299M Gaming Pro Carbon AC

  Giá thường: 11.000.000 đ Giá sale: 8.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI X299M Gaming Pro Carbon AC                                           
  11000000 8700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI X299M Gaming Pro Carbon AC New

  MAIN MSI X299M Gaming Pro Carbon AC New

  Giá thường: 9.650.000 đ Giá sale: 8.450.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI X299M Gaming Pro Carbon AC New                                           
  9650000 8450000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI X370 Gaming Plus New

  MAIN MSI X370 Gaming Plus New

  Giá thường: 6.100.000 đ Giá sale: 5.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI X370 Gaming Plus New                                           
  6100000 5200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI X470 GAMING PLUS

  MAIN MSI X470 GAMING PLUS

  Giá thường: 6.100.000 đ Giá sale: 4.770.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI X470 GAMING PLUS                                           
  6100000 4770000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI X470 Gaming Pro

  MAIN MSI X470 Gaming Pro

  Giá thường: 4.800.000 đ Giá sale: 3.000.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI X470 Gaming Pro                                           
  4800000 3000000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI X99A SLI Sk 1151 V2

  MAIN MSI X99A SLI Sk 1151 V2

  Giá thường: 8.100.000 đ Giá sale: 5.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI X99A SLI Sk 1151 V2                                           
  8100000 5700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN MSI Z370A Pro

  MAIN MSI Z370A Pro

  Giá thường: 3.200.000 đ Giá sale: 2.600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN MSI Z370A Pro                                           
  3200000 2600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài