Main Intel

Showing all 6 results

 • MAIN Intel DBS 1200SPSR DDR4

  MAIN Intel DBS 1200SPSR DDR4

  Giá thường: 6.300.000 đ Giá sale: 4.120.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Intel DBS 1200SPSR DDR4                                           
  6300000 4120000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Intel H61 2ND

  MAIN Intel H61 2ND

  Giá thường: 850.000 đ Giá sale: 600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Intel H61 2ND                                           
  850000 600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Server Intel BTS1200 V2

  MAIN Server Intel BTS1200 V2

  Giá thường: 4.100.000 đ Giá sale: 3.150.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Server Intel BTS1200 V2                                           
  4100000 3150000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Server Intel BTS1200 V3 2ND

  MAIN Server Intel BTS1200 V3 2ND

  Giá thường: 1.100.000 đ Giá sale: 600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Server Intel BTS1200 V3 2ND                                           
  1100000 600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Server Super X9SCL 2ND

  MAIN Server Super X9SCL 2ND

  Giá thường: 4.500.000 đ Giá sale: 3.180.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Server Super X9SCL 2ND                                           
  4500000 3180000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Supermicro X10 DRL- I New

  MAIN Supermicro X10 DRL- I New

  Giá thường: 8.700.000 đ Giá sale: 7.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Supermicro X10 DRL- I New                                           
  8700000 7100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài