Main Huananzhi

Showing all 12 results

 • Huananzhi X99 T8 Bo Mạch Chủ Với M.2 NVMe

  Huananzhi X99 T8 Bo Mạch Chủ Với M.2 NVMe

  Giá thường: 3.100.000 đ Giá sale: 2.550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Huananzhi X99 T8 Bo Mạch Chủ Với M.2 NVMe                                           
  3100000 2550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Huananzhi B75 New

  MAIN Huananzhi B75 New

  Giá thường: 1.950.000 đ Giá sale: 1.000.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Huananzhi B75 New                                           
  1950000 1000000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN HUANANZHI B85

  MAIN HUANANZHI B85

  Giá thường: 1.700.000 đ Giá sale: 1.050.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN HUANANZHI B85                                           
  1700000 1050000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Huananzhi X79

  MAIN Huananzhi X79

  Giá thường: 2.900.000 đ Giá sale: 1.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Huananzhi X79                                           
  2900000 1800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN HUANANZHI X79 – 4D Dual CPU

  MAIN HUANANZHI X79 – 4D Dual CPU

  Giá thường: 4.600.000 đ Giá sale: 3.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN HUANANZHI X79 – 4D Dual CPU                                           
  4600000 3100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Huananzhi X79 8D Dual CPU

  MAIN Huananzhi X79 8D Dual CPU

  Giá thường: 3.100.000 đ Giá sale: 2.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Huananzhi X79 8D Dual CPU                                           
  3100000 2800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Huananzhi X79 Luxury V2

  MAIN Huananzhi X79 Luxury V2

  Giá thường: 2.400.000 đ Giá sale: 1.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Huananzhi X79 Luxury V2                                           
  2400000 1900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Huananzhi X99 8M Gaming

  MAIN Huananzhi X99 8M Gaming

  Giá thường: 2.200.000 đ Giá sale: 2.000.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Huananzhi X99 8M Gaming                                           
  2200000 2000000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Huananzhi X99 AD3 Gaming

  MAIN Huananzhi X99 AD3 Gaming

  Giá thường: 3.000.000 đ Giá sale: 2.600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Huananzhi X99 AD3 Gaming                                           
  3000000 2600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Huananzhi X99 T8D DUAL CPU V3

  MAIN Huananzhi X99 T8D DUAL CPU V3

  Giá thường: 5.200.000 đ Giá sale: 3.290.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Huananzhi X99 T8D DUAL CPU V3                                           
  5200000 3290000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Huananzhi X99 TF

  MAIN Huananzhi X99 TF

  Giá thường: 3.600.000 đ Giá sale: 2.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Huananzhi X99 TF                                           
  3600000 2700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAINBOARD Huananzhi X79 ZD3

  MAINBOARD Huananzhi X79 ZD3

  Giá thường: 2.400.000 đ Giá sale: 1.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAINBOARD Huananzhi X79 ZD3                                           
  2400000 1700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài