Main Gigabyte

Showing 1–30 of 31 results

 • MAIN Asus ROG STRIX Z390-E GAMING

  MAIN Asus ROG STRIX Z390-E GAMING

  Giá thường: 6.400.000 đ Giá sale: 4.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Asus ROG STRIX Z390-E GAMING                                           
  6400000 4900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Gigabyte A320M S2H New

  MAIN Gigabyte A320M S2H New

  Giá thường: 1.950.000 đ Giá sale: 1.150.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Gigabyte A320M S2H New                                           
  1950000 1150000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN GIGABYTE B250M-D2V

  MAIN GIGABYTE B250M-D2V

  Giá thường: 2.400.000 đ Giá sale: 1.860.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN GIGABYTE B250M-D2V                                           
  2400000 1860000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN GiGaByte B360M Aorus Gaming 3

  MAIN GiGaByte B360M Aorus Gaming 3

  Giá thường: 2.800.000 đ Giá sale: 2.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN GiGaByte B360M Aorus Gaming 3                                           
  2800000 2200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN GiGaByte B360M Aorus Gaming 3 New

  MAIN GiGaByte B360M Aorus Gaming 3 New

  Giá thường: 3.100.000 đ Giá sale: 2.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN GiGaByte B360M Aorus Gaming 3 New                                           
  3100000 2200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Gigabyte B360M AORUS PRO New

  MAIN Gigabyte B360M AORUS PRO New

  Giá thường: 2.900.000 đ Giá sale: 2.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Gigabyte B360M AORUS PRO New                                           
  2900000 2100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN GiGaByte B360M D2V New

  MAIN GiGaByte B360M D2V New

  Giá thường: 2.480.000 đ Giá sale: 1.600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN GiGaByte B360M D2V New                                           
  2480000 1600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Gigabyte B360M-D2V

  MAIN Gigabyte B360M-D2V

  Giá thường: 2.300.000 đ Giá sale: 1.760.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Gigabyte B360M-D2V                                           
  2300000 1760000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN GigaByte B365M D2V New

  MAIN GigaByte B365M D2V New

  Giá thường: 2.300.000 đ Giá sale: 1.550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN GigaByte B365M D2V New                                           
  2300000 1550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN GIGABYTE B450 Aorus Elite

  MAIN GIGABYTE B450 Aorus Elite

  Giá thường: 3.400.000 đ Giá sale: 2.350.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN GIGABYTE B450 Aorus Elite                                           
  3400000 2350000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Gigabyte B450M Gaming AMD New

  MAIN Gigabyte B450M Gaming AMD New

  Giá thường: 2.210.000 đ Giá sale: 1.600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Gigabyte B450M Gaming AMD New                                           
  2210000 1600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN GIGABYTE B75M-D3V 2ND

  MAIN GIGABYTE B75M-D3V 2ND

  Giá thường: 1.200.000 đ Giá sale: 800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN GIGABYTE B75M-D3V 2ND                                           
  1200000 800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN GiGaByte B85 2ND

  MAIN GiGaByte B85 2ND

  Giá thường: 1.100.000 đ Giá sale: 650.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN GiGaByte B85 2ND                                           
  1100000 650000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Gigabyte G41 2ND

  MAIN Gigabyte G41 2ND

  Giá thường: 1.400.000 đ Giá sale: 970.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Gigabyte G41 2ND                                           
  1400000 970000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN GIGABYTE GA-H61M-DS2 (REV. 3.0)

  MAIN GIGABYTE GA-H61M-DS2 (REV. 3.0)

  Giá thường: 800.000 đ Giá sale: 600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN GIGABYTE GA-H61M-DS2 (REV. 3.0)                                           
  800000 600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN GiGaByte H110 – DS2 New

  MAIN GiGaByte H110 – DS2 New

  Giá thường: 1.900.000 đ Giá sale: 1.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN GiGaByte H110 – DS2 New                                           
  1900000 1300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Gigabyte H110 2ND

  MAIN Gigabyte H110 2ND

  Giá thường: 990.000 đ Giá sale: 600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Gigabyte H110 2ND                                           
  990000 600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Gigabyte H310M – DS2 New

  MAIN Gigabyte H310M – DS2 New

  Giá thường: 1.900.000 đ Giá sale: 1.350.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Gigabyte H310M – DS2 New                                           
  1900000 1350000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN GiGaByte H81 2ND

  MAIN GiGaByte H81 2ND

  Giá thường: 990.000 đ Giá sale: 450.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN GiGaByte H81 2ND                                           
  990000 450000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Gigabyte X470 AORUS GAMING 7 WIFI

  MAIN Gigabyte X470 AORUS GAMING 7 WIFI

  Giá thường: 9.500.000 đ Giá sale: 7.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Gigabyte X470 AORUS GAMING 7 WIFI                                           
  9500000 7100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN GIGABYTE X570 AORUS ELITE

  MAIN GIGABYTE X570 AORUS ELITE

  Giá thường: 6.700.000 đ Giá sale: 5.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN GIGABYTE X570 AORUS ELITE                                           
  6700000 5800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Gigabyte Z370M DS3H

  MAIN Gigabyte Z370M DS3H

  Giá thường: 3.400.000 đ Giá sale: 2.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Gigabyte Z370M DS3H                                           
  3400000 2500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Gigabyte Z390 Aorus Master

  MAIN Gigabyte Z390 Aorus Master

  Giá thường: 8.200.000 đ Giá sale: 7.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Gigabyte Z390 Aorus Master                                           
  8200000 7400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN GIGABYTE Z390 AORUS PRO WIFI

  MAIN GIGABYTE Z390 AORUS PRO WIFI

  Giá thường: 6.100.000 đ Giá sale: 4.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN GIGABYTE Z390 AORUS PRO WIFI                                           
  6100000 4900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Gigabyte Z390 Aorus Ultra

  MAIN Gigabyte Z390 Aorus Ultra

  Giá thường: 7.200.000 đ Giá sale: 6.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Gigabyte Z390 Aorus Ultra                                           
  7200000 6100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN GIGABYTE Z390 UD

  MAIN GIGABYTE Z390 UD

  Giá thường: 5.300.000 đ Giá sale: 3.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN GIGABYTE Z390 UD                                           
  5300000 3200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Mainboard Gigabyte TRX40 AORUS MASTER

  Mainboard Gigabyte TRX40 AORUS MASTER

  Giá thường: 21.900.000 đ Giá sale: 15.190.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Mainboard Gigabyte TRX40 AORUS MASTER                                           
  21900000 15190000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Mainboard Gigabyte TRX40 AORUS XTREME

  Mainboard Gigabyte TRX40 AORUS XTREME

  Giá thường: 35.000.000 đ Giá sale: 19.890.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Mainboard Gigabyte TRX40 AORUS XTREME                                           
  35000000 19890000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Mainboard Gigabyte X299X AORUS MASTER

  Mainboard Gigabyte X299X AORUS MASTER

  Giá thường: 25.000.000 đ Giá sale: 11.290.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Mainboard Gigabyte X299X AORUS MASTER                                           
  25000000 11290000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Mainboard GIGABYTE X299X Designare 10G

  Mainboard GIGABYTE X299X Designare 10G

  Giá thường: 23.000.000 đ Giá sale: 16.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Mainboard GIGABYTE X299X Designare 10G                                           
  23000000 16400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài