Main Asus

Showing all 22 results

 • MAIN ASUS EX-B365M-V5 1151v2 uATX

  MAIN ASUS EX-B365M-V5 1151v2 uATX

  Giá thường: 2.200.000 đ Giá sale: 1.750.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN ASUS EX-B365M-V5 1151v2 uATX                                           
  2200000 1750000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN ASUS H110M 2ND

  MAIN ASUS H110M 2ND

  Giá thường: 800.000 đ Giá sale: 600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN ASUS H110M 2ND                                           
  800000 600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN ASUS H310M – K New

  MAIN ASUS H310M – K New

  Giá thường: 1.950.000 đ Giá sale: 1.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN ASUS H310M – K New                                           
  1950000 1400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN ASUS H61M-K 2ND

  MAIN ASUS H61M-K 2ND

  Giá thường: 900.000 đ Giá sale: 600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN ASUS H61M-K 2ND                                           
  900000 600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Asus H81 2ND

  MAIN Asus H81 2ND

  Giá thường: 680.000 đ Giá sale: 500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Asus H81 2ND                                           
  680000 500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN ASUS Prime A320M- K New

  MAIN ASUS Prime A320M- K New

  Giá thường: 2.150.000 đ Giá sale: 1.250.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN ASUS Prime A320M- K New                                           
  2150000 1250000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN ASUS PRIME B450-PLUS

  MAIN ASUS PRIME B450-PLUS

  Giá thường: 3.700.000 đ Giá sale: 2.670.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN ASUS PRIME B450-PLUS                                           
  3700000 2670000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Asus PRIME X370 PRO

  MAIN Asus PRIME X370 PRO

  Giá thường: 4.900.000 đ Giá sale: 4.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Asus PRIME X370 PRO                                           
  4900000 4200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN ASUS ROG STRIX B360- G Gaming New

  MAIN ASUS ROG STRIX B360- G Gaming New

  Giá thường: 3.550.000 đ Giá sale: 2.000.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN ASUS ROG STRIX B360- G Gaming New                                           
  3550000 2000000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN ASUS ROG STRIX B360-F GAMING New

  MAIN ASUS ROG STRIX B360-F GAMING New

  Giá thường: 3.910.000 đ Giá sale: 3.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN ASUS ROG STRIX B360-F GAMING New                                           
  3910000 3100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Asus ROG STRIX Z390-E GAMING

  MAIN Asus ROG STRIX Z390-E GAMING

  Giá thường: 6.400.000 đ Giá sale: 4.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Asus ROG STRIX Z390-E GAMING                                           
  6400000 4900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Asus ROG Z390 MAXIMUS XI CODE

  MAIN Asus ROG Z390 MAXIMUS XI CODE

  Giá thường: 8.900.000 đ Giá sale: 7.840.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Asus ROG Z390 MAXIMUS XI CODE                                           
  8900000 7840000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN ASUS STrix B250H Gaming 2ND

  MAIN ASUS STrix B250H Gaming 2ND

  Giá thường: 1.300.002 đ Giá sale: 900.001 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN ASUS STrix B250H Gaming 2ND                                           
  1300002 900001
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Asus TUF B365M Plus Gaming

  MAIN Asus TUF B365M Plus Gaming

  Giá thường: 3.200.000 đ Giá sale: 2.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Asus TUF B365M Plus Gaming                                           
  3200000 2500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN ASUS TUF GAMING X570-PLUS AM4

  MAIN ASUS TUF GAMING X570-PLUS AM4

  Giá thường: 7.300.000 đ Giá sale: 5.230.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN ASUS TUF GAMING X570-PLUS AM4                                           
  7300000 5230000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN ASUS TUF X470-Plus Gaming AM4 AMD X470

  MAIN ASUS TUF X470-Plus Gaming AM4 AMD X470

  Giá thường: 4.300.000 đ Giá sale: 3.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN ASUS TUF X470-Plus Gaming AM4 AMD X470                                           
  4300000 3200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN ASUS Z9PA-D8C (DUAL CPU WORKSTATION)

  MAIN ASUS Z9PA-D8C (DUAL CPU WORKSTATION)

  Giá thường: 11.000.000 đ Giá sale: 8.340.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN ASUS Z9PA-D8C (DUAL CPU WORKSTATION)                                           
  11000000 8340000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • MAIN Server Asus P9R-C142

  MAIN Server Asus P9R-C142

  Giá thường: 1.700.000 đ Giá sale: 1.050.000 đ Liên hệ Mua hàng
  MAIN Server Asus P9R-C142                                           
  1700000 1050000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Mainboard Asus ROG Crosshair VII Hero (AMD Socket AM4)

  Mainboard Asus ROG Crosshair VII Hero (AMD Socket AM4)

  Giá thường: 8.000.000 đ Giá sale: 5.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Mainboard Asus ROG Crosshair VII Hero (AMD Socket AM4)                                           
  8000000 5900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Mainboard ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

  Mainboard ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

  Giá thường: 23.900.000 đ Giá sale: 18.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Mainboard ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA                                           
  23900000 18400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Mainboard ASUS ROG Zenith Extreme Alpha

  Mainboard ASUS ROG Zenith Extreme Alpha

  Giá thường: 23.400.000 đ Giá sale: 16.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Mainboard ASUS ROG Zenith Extreme Alpha                                           
  23400000 16500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Mainboard ASUS TUF B450M-PLUS GAMING

  Mainboard ASUS TUF B450M-PLUS GAMING

  Giá thường: 2.800.000 đ Giá sale: 1.999.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Mainboard ASUS TUF B450M-PLUS GAMING                                           
  2800000 1999000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài