CPU Workstation

Showing 1–30 of 42 results

 • CPU AMD Ryzen 7 1800X

  CPU AMD Ryzen 7 1800X

  Giá thường: 7.300.000 đ Giá sale: 5.230.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen 7 1800X                                           
  7300000 5230000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen 9 3900X New

  CPU AMD Ryzen 9 3900X New

  Giá thường: 19.000.000 đ Giá sale: 12.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen 9 3900X New                                           
  19000000 12900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X (12C/24T, 3.5 GHz – 4.0 GHz, 39MB) – TR4

  CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X (12C/24T, 3.5 GHz – 4.0 GHz, 39MB) – TR4

  Giá thường: 31.000.000 đ Giá sale: 22.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X (12C/24T, 3.5 GHz – 4.0 GHz, 39MB) – TR4                                           
  31000000 22200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen Threadripper 2950X (16C/32T, 2.5 GHz – 4.4 GHz, 32MB) – TR4

  CPU AMD Ryzen Threadripper 2950X (16C/32T, 2.5 GHz – 4.4 GHz, 32MB) – TR4

  Giá thường: 34.000.000 đ Giá sale: 21.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen Threadripper 2950X (16C/32T, 2.5 GHz – 4.4 GHz, 32MB) – TR4                                           
  34000000 21900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen Threadripper 2990WX (32C/64T, 3.0 GHz – 4.2 GHz, 64MB) – TR4

  CPU AMD Ryzen Threadripper 2990WX (32C/64T, 3.0 GHz – 4.2 GHz, 64MB) – TR4

  Giá thường: 61.000.000 đ Giá sale: 49.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen Threadripper 2990WX (32C/64T, 3.0 GHz – 4.2 GHz, 64MB) – TR4                                           
  61000000 49500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X

  CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X

  Giá thường: 48.200.000 đ Giá sale: 35.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X                                           
  48200000 35100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Threadripper 3970X

  CPU AMD Threadripper 3970X

  Giá thường: 58.900.000 đ Giá sale: 49.850.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Threadripper 3970X                                           
  58900000 49850000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I7 9700K New

  CPU Intel Core I7 9700K New

  Giá thường: 14.800.000 đ Giá sale: 9.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I7 9700K New                                           
  14800000 9300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I7- 7820X (Box) SK 2066 New

  CPU Intel Core I7- 7820X (Box) SK 2066 New

  Giá thường: 17.000.000 đ Giá sale: 15.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I7- 7820X (Box) SK 2066 New                                           
  17000000 15200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I9 9900K 3.6 GHz New

  CPU Intel Core I9 9900K 3.6 GHz New

  Giá thường: 18.700.000 đ Giá sale: 12.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I9 9900K 3.6 GHz New                                           
  18700000 12900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core i9-10900X Cascade Lake-X

  CPU Intel Core i9-10900X Cascade Lake-X

  Giá thường: 19.500.000 đ Giá sale: 16.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core i9-10900X Cascade Lake-X                                           
  19500000 16500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core i9-9900KF (3.60Ghz – 5.00GHz / 16MB / 8 Cores, 16 Threads / Socket 1151)

  CPU Intel Core i9-9900KF (3.60Ghz – 5.00GHz / 16MB / 8 Cores, 16 Threads / Socket 1151)

  Giá thường: 13.700.000 đ Giá sale: 11.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core i9-9900KF (3.60Ghz – 5.00GHz / 16MB / 8 Cores, 16 Threads / Socket 1151)                                           
  13700000 11500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core i9-9920X (3.5 Upto 4.4GHz / 12 nhân 24 luồng / LGA2066 / 19.25MB)

  CPU Intel Core i9-9920X (3.5 Upto 4.4GHz / 12 nhân 24 luồng / LGA2066 / 19.25MB)

  Giá thường: 28.000.000 đ Giá sale: 17.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core i9-9920X (3.5 Upto 4.4GHz / 12 nhân 24 luồng / LGA2066 / 19.25MB)                                           
  28000000 17900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core i9-9940X (3.3GHz – 4.4 GHz/ 14 nhân 28 luồng/ 19.25MB Cache, 165W)

  CPU Intel Core i9-9940X (3.3GHz – 4.4 GHz/ 14 nhân 28 luồng/ 19.25MB Cache, 165W)

  Giá thường: 32.000.000 đ Giá sale: 19.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core i9-9940X (3.3GHz – 4.4 GHz/ 14 nhân 28 luồng/ 19.25MB Cache, 165W)                                           
  32000000 19900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E-2176G (16MB 3.40GHz / 8 nhân 16 Luồng / LGA1151)

  CPU Intel Xeon E-2176G (16MB 3.40GHz / 8 nhân 16 Luồng / LGA1151)

  Giá thường: 15.800.000 đ Giá sale: 13.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E-2176G (16MB 3.40GHz / 8 nhân 16 Luồng / LGA1151)                                           
  15800000 13700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E-2236

  CPU Intel Xeon E-2236

  Giá thường: 15.000.000 đ Giá sale: 8.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E-2236                                           
  15000000 8900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E-2236 (3.40 GHz – 4.80 GHz / 12 MB / 6 Cores, 12 Threads / LGA 1151)

  CPU Intel Xeon E-2236 (3.40 GHz – 4.80 GHz / 12 MB / 6 Cores, 12 Threads / LGA 1151)

  Giá thường: 13.000.000 đ Giá sale: 8.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E-2236 (3.40 GHz – 4.80 GHz / 12 MB / 6 Cores, 12 Threads / LGA 1151)                                           
  13000000 8800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E-2278G (16MB 3.40GHz up 5.0GHz, 8 nhân 16 Luồng, LGA1151) – Tray

  CPU Intel Xeon E-2278G (16MB 3.40GHz up 5.0GHz, 8 nhân 16 Luồng, LGA1151) – Tray

  Giá thường: 15.600.000 đ Giá sale: 13.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E-2278G (16MB 3.40GHz up 5.0GHz, 8 nhân 16 Luồng, LGA1151) – Tray                                           
  15600000 13700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5 – 2650 V2 2ND

  CPU Intel Xeon E5 – 2650 V2 2ND

  Giá thường: đ Liên hệ Đọc tiếp
  CPU Intel Xeon E5 – 2650 V2 2ND                                           
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5 – 2670 V1 2ND

  CPU Intel Xeon E5 – 2670 V1 2ND

  Giá thường: 1.900.000 đ Giá sale: 1.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5 – 2670 V1 2ND                                           
  1900000 1400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5 – 2670 V2 2ND

  CPU Intel Xeon E5 – 2670 V2 2ND

  Giá thường: 4.100.000 đ Giá sale: 3.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5 – 2670 V2 2ND                                           
  4100000 3200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5 – 2687W V2 2ND

  CPU Intel Xeon E5 – 2687W V2 2ND

  Giá thường: 5.100.000 đ Giá sale: 4.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5 – 2687W V2 2ND                                           
  5100000 4300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5 – 2695 V2 2ND

  CPU Intel Xeon E5 – 2695 V2 2ND

  Giá thường: 5.900.000 đ Giá sale: 4.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5 – 2695 V2 2ND                                           
  5900000 4800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5- 2678 V3 2ND

  CPU Intel Xeon E5- 2678 V3 2ND

  Giá thường: 3.950.000 đ Giá sale: 3.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5- 2678 V3 2ND                                           
  3950000 3100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5- 2680 V3 2ND

  CPU Intel Xeon E5- 2680 V3 2ND

  Giá thường: 4.650.000 đ Giá sale: 3.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5- 2680 V3 2ND                                           
  4650000 3700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5- 2690 2ND

  CPU Intel Xeon E5- 2690 2ND

  Giá thường: 3.000.000 đ Giá sale: 2.150.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5- 2690 2ND                                           
  3000000 2150000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5- 2690 V2 2ND

  CPU Intel Xeon E5- 2690 V2 2ND

  Giá thường: 5.800.000 đ Giá sale: 4.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5- 2690 V2 2ND                                           
  5800000 4500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5- 2697 V3 2ND

  CPU Intel Xeon E5- 2697 V3 2ND

  Giá thường: 13.800.000 đ Giá sale: 9.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5- 2697 V3 2ND                                           
  13800000 9200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5-2665 2ND

  CPU Intel Xeon E5-2665 2ND

  Giá thường: 1.900.000 đ Giá sale: 1.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5-2665 2ND                                           
  1900000 1200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5-2673V3 (2W445039A0226) 2ND

  CPU Intel Xeon E5-2673V3 (2W445039A0226) 2ND

  Giá thường: 3.050.000 đ Giá sale: 2.600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5-2673V3 (2W445039A0226) 2ND                                           
  3050000 2600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài