CPU Xenon

Showing 1–30 of 37 results

 • CPU Intel Xeon CPU E5-2670V3 2ND

  CPU Intel Xeon CPU E5-2670V3 2ND

  Giá thường: 3.600.000 đ Giá sale: 2.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon CPU E5-2670V3 2ND                                           
  3600000 2400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E-2236

  CPU Intel Xeon E-2236

  Giá thường: 15.000.000 đ Giá sale: 8.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E-2236                                           
  15000000 8900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E3 1230 V2 2ND

  CPU Intel Xeon E3 1230 V2 2ND

  Giá thường: 2.100.000 đ Giá sale: 1.600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E3 1230 V2 2ND                                           
  2100000 1600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5 – 2640 V1 2ND

  CPU Intel Xeon E5 – 2640 V1 2ND

  Giá thường: 560.000 đ Giá sale: 320.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5 – 2640 V1 2ND                                           
  560000 320000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5 – 2650 V1 2ND

  CPU Intel Xeon E5 – 2650 V1 2ND

  Giá thường: 1.500.000 đ Giá sale: 990.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5 – 2650 V1 2ND                                           
  1500000 990000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5 – 2650 V2 2ND

  CPU Intel Xeon E5 – 2650 V2 2ND

  Giá thường: đ Liên hệ Đọc tiếp
  CPU Intel Xeon E5 – 2650 V2 2ND                                           
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5 – 2670 V1 2ND

  CPU Intel Xeon E5 – 2670 V1 2ND

  Giá thường: 1.900.000 đ Giá sale: 1.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5 – 2670 V1 2ND                                           
  1900000 1400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5 – 2670 V2 2ND

  CPU Intel Xeon E5 – 2670 V2 2ND

  Giá thường: 4.100.000 đ Giá sale: 3.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5 – 2670 V2 2ND                                           
  4100000 3200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5 – 2687W V2 2ND

  CPU Intel Xeon E5 – 2687W V2 2ND

  Giá thường: 5.100.000 đ Giá sale: 4.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5 – 2687W V2 2ND                                           
  5100000 4300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5 – 2689 V1 2ND

  CPU Intel Xeon E5 – 2689 V1 2ND

  Giá thường: 1.900.000 đ Giá sale: 1.550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5 – 2689 V1 2ND                                           
  1900000 1550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5 – 2695 V2 2ND

  CPU Intel Xeon E5 – 2695 V2 2ND

  Giá thường: 5.900.000 đ Giá sale: 4.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5 – 2695 V2 2ND                                           
  5900000 4800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5 – 2696V2 2ND

  CPU Intel Xeon E5 – 2696V2 2ND

  Giá thường: 3.400.000 đ Giá sale: 2.950.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5 – 2696V2 2ND                                           
  3400000 2950000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5 2630 V2 2ND

  CPU Intel Xeon E5 2630 V2 2ND

  Giá thường: 1.100.000 đ Giá sale: 750.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5 2630 V2 2ND                                           
  1100000 750000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5- 2673 V3 2ND

  CPU Intel Xeon E5- 2673 V3 2ND

  Giá thường: 6.800.000 đ Giá sale: 4.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5- 2673 V3 2ND                                           
  6800000 4900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5- 2678 V3 2ND

  CPU Intel Xeon E5- 2678 V3 2ND

  Giá thường: 3.950.000 đ Giá sale: 3.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5- 2678 V3 2ND                                           
  3950000 3100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5- 2680 V3 2ND

  CPU Intel Xeon E5- 2680 V3 2ND

  Giá thường: 4.650.000 đ Giá sale: 3.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5- 2680 V3 2ND                                           
  4650000 3700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5- 2690 2ND

  CPU Intel Xeon E5- 2690 2ND

  Giá thường: 3.000.000 đ Giá sale: 2.150.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5- 2690 2ND                                           
  3000000 2150000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5- 2690 V2 2ND

  CPU Intel Xeon E5- 2690 V2 2ND

  Giá thường: 5.800.000 đ Giá sale: 4.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5- 2690 V2 2ND                                           
  5800000 4500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5- 2697 V3 2ND

  CPU Intel Xeon E5- 2697 V3 2ND

  Giá thường: 13.800.000 đ Giá sale: 9.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5- 2697 V3 2ND                                           
  13800000 9200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5-2620 V1 2ND

  CPU Intel Xeon E5-2620 V1 2ND

  Giá thường: 630.000 đ Giá sale: 420.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5-2620 V1 2ND                                           
  630000 420000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5-2630 2ND

  CPU Intel Xeon E5-2630 2ND

  Giá thường: 3.100.000 đ Giá sale: 2.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5-2630 2ND                                           
  3100000 2700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5-2630 V2 2ND

  CPU Intel Xeon E5-2630 V2 2ND

  Giá thường: 1.300.000 đ Giá sale: 800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5-2630 V2 2ND                                           
  1300000 800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5-2665 2ND

  CPU Intel Xeon E5-2665 2ND

  Giá thường: 1.900.000 đ Giá sale: 1.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5-2665 2ND                                           
  1900000 1200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5-2673V3 (2W445039A0226) 2ND

  CPU Intel Xeon E5-2673V3 (2W445039A0226) 2ND

  Giá thường: 3.050.000 đ Giá sale: 2.600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5-2673V3 (2W445039A0226) 2ND                                           
  3050000 2600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5-2680 V1 2ND

  CPU Intel Xeon E5-2680 V1 2ND

  Giá thường: 2.300.000 đ Giá sale: 1.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5-2680 V1 2ND                                           
  2300000 1800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5-2680 v3 (2.50 GHz turbo up to 3.30 GHz / 30MB / 12 Cores, 24 Threads) – socket 2011-3 (Tray)

  CPU Intel Xeon E5-2680 v3 (2.50 GHz turbo up to 3.30 GHz / 30MB / 12 Cores, 24 Threads) – socket 2011-3 (Tray)

  Giá thường: 6.800.000 đ Giá sale: 5.000.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5-2680 v3 (2.50 GHz turbo up to 3.30 GHz / 30MB / 12 Cores, 24 Threads) – socket 2011-3 (Tray)                                           
  6800000 5000000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5-2680 v4 (35MB Cache, 2.40 GHz)

  CPU Intel Xeon E5-2680 v4 (35MB Cache, 2.40 GHz)

  Giá thường: 18.000.000 đ Giá sale: 14.890.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5-2680 v4 (35MB Cache, 2.40 GHz)                                           
  18000000 14890000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5-2689 ( 2.60 GHz, 20M Cache, 8C/16T)

  CPU Intel Xeon E5-2689 ( 2.60 GHz, 20M Cache, 8C/16T)

  Giá thường: 3.100.000 đ Giá sale: 2.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5-2689 ( 2.60 GHz, 20M Cache, 8C/16T)                                           
  3100000 2200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon E5-2690 V3

  CPU Intel Xeon E5-2690 V3

  Giá thường: 5.600.000 đ Giá sale: 4.950.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon E5-2690 V3                                           
  5600000 4950000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Xeon Gold 5120

  CPU Intel Xeon Gold 5120

  Giá thường: 531.950.000 đ Giá sale: 421.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Xeon Gold 5120                                           
  531950000 421900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài