CPU Intel

Showing 1–30 of 44 results

 • CPU Core I3 7350K New

  CPU Core I3 7350K New

  Giá thường: 3.510.000 đ Giá sale: 2.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Core I3 7350K New                                           
  3510000 2800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Cpu E7500 Core 2 Duo ( 2.93GHz, 3MB ) 2ND

  Cpu E7500 Core 2 Duo ( 2.93GHz, 3MB ) 2ND

  Giá thường: 250.000 đ Giá sale: 125.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Cpu E7500 Core 2 Duo ( 2.93GHz, 3MB ) 2ND                                           
  250000 125000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I3 3220 3240 2ND

  CPU Intel Core I3 3220 3240 2ND

  Giá thường: 990.000 đ Giá sale: 520.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I3 3220 3240 2ND                                           
  990000 520000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I3 6100 Sk 1151 2ND

  CPU Intel Core I3 6100 Sk 1151 2ND

  Giá thường: 2.850.000 đ Giá sale: 1.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I3 6100 Sk 1151 2ND                                           
  2850000 1900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I3 7100 Sk 1151 New

  CPU Intel Core I3 7100 Sk 1151 New

  Giá thường: 3.250.000 đ Giá sale: 2.750.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I3 7100 Sk 1151 New                                           
  3250000 2750000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I3 8100 2ND

  CPU Intel Core I3 8100 2ND

  Giá thường: 3.450.000 đ Giá sale: 2.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I3 8100 2ND                                           
  3450000 2400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I3 8100 New

  CPU Intel Core I3 8100 New

  Giá thường: 3.900.000 đ Giá sale: 2.990.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I3 8100 New                                           
  3900000 2990000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core i3 9100F

  CPU Intel Core i3 9100F

  Giá thường: 2.300.000 đ Giá sale: 1.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core i3 9100F                                           
  2300000 1800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I3 9100F New

  CPU Intel Core I3 9100F New

  Giá thường: 3.050.000 đ Giá sale: 2.000.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I3 9100F New                                           
  3050000 2000000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I5 2400 2500 2ND

  CPU Intel Core I5 2400 2500 2ND

  Giá thường: 800.000 đ Giá sale: 600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I5 2400 2500 2ND                                           
  800000 600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I5 3470 3570 3670 2ND

  CPU Intel Core I5 3470 3570 3670 2ND

  Giá thường: 850.000 đ Giá sale: 750.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I5 3470 3570 3670 2ND                                           
  850000 750000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I5 4460 4570 4670 4690 4590 2ND

  CPU Intel Core I5 4460 4570 4670 4690 4590 2ND

  Giá thường: 1.700.000 đ Giá sale: 1.600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I5 4460 4570 4670 4690 4590 2ND                                           
  1700000 1600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I5 6400 6500 6600 Sk 1151 2ND

  CPU Intel Core I5 6400 6500 6600 Sk 1151 2ND

  Giá thường: 2.950.000 đ Giá sale: 2.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I5 6400 6500 6600 Sk 1151 2ND                                           
  2950000 2800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I5 7400 Sk 1151 2ND

  CPU Intel Core I5 7400 Sk 1151 2ND

  Giá thường: 3.700.000 đ Giá sale: 3.600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I5 7400 Sk 1151 2ND                                           
  3700000 3600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I5 8400 2ND

  CPU Intel Core I5 8400 2ND

  Giá thường: 4.200.000 đ Giá sale: 3.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I5 8400 2ND                                           
  4200000 3900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I5 8400 New

  CPU Intel Core I5 8400 New

  Giá thường: 6.250.000 đ Giá sale: 4.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I5 8400 New                                           
  6250000 4900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I5 8500 New

  CPU Intel Core I5 8500 New

  Giá thường: 7.200.000 đ Giá sale: 5.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I5 8500 New                                           
  7200000 5500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I5-650 2ND

  CPU Intel Core I5-650 2ND

  Giá thường: 980.000 đ Giá sale: 650.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I5-650 2ND                                           
  980000 650000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I7 6700 2ND

  CPU Intel Core I7 6700 2ND

  Giá thường: 6.400.000 đ Giá sale: 5.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I7 6700 2ND                                           
  6400000 5700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I7 7700 2ND

  CPU Intel Core I7 7700 2ND

  Giá thường: 8.100.000 đ Giá sale: 6.700.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I7 7700 2ND                                           
  8100000 6700000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core i7 8086K 6 Cores 12 Threads New

  CPU Intel Core i7 8086K 6 Cores 12 Threads New

  Giá thường: 13.000.000 đ Giá sale: 11.920.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core i7 8086K 6 Cores 12 Threads New                                           
  13000000 11920000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I7 8700 (Box) No Fan 3.7Ghz New

  CPU Intel Core I7 8700 (Box) No Fan 3.7Ghz New

  Giá thường: 11.800.000 đ Giá sale: 8.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I7 8700 (Box) No Fan 3.7Ghz New                                           
  11800000 8500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I7 8700 2ND

  CPU Intel Core I7 8700 2ND

  Giá thường: 8.500.000 đ Giá sale: 7.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I7 8700 2ND                                           
  8500000 7100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I7 8700K (Box) No Fan 3.7Ghz New

  CPU Intel Core I7 8700K (Box) No Fan 3.7Ghz New

  Giá thường: 10.650.000 đ Giá sale: 8.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I7 8700K (Box) No Fan 3.7Ghz New                                           
  10650000 8500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I7 9700K New

  CPU Intel Core I7 9700K New

  Giá thường: 14.800.000 đ Giá sale: 9.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I7 9700K New                                           
  14800000 9300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I7- 7820X (Box) SK 2066 New

  CPU Intel Core I7- 7820X (Box) SK 2066 New

  Giá thường: 17.000.000 đ Giá sale: 15.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I7- 7820X (Box) SK 2066 New                                           
  17000000 15200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I7-3770 Sk 1155 2ND

  CPU Intel Core I7-3770 Sk 1155 2ND

  Giá thường: 3.000.000 đ Giá sale: 2.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I7-3770 Sk 1155 2ND                                           
  3000000 2100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core I7-4790 2ND

  CPU Intel Core I7-4790 2ND

  Giá thường: 6.500.000 đ Giá sale: 5.400.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core I7-4790 2ND                                           
  6500000 5400000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core i7-9700 (3.0GHz, 12MB Cache, 65W) – LGA 1151

  CPU Intel Core i7-9700 (3.0GHz, 12MB Cache, 65W) – LGA 1151

  Giá thường: 9.899.000 đ Giá sale: 8.799.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core i7-9700 (3.0GHz, 12MB Cache, 65W) – LGA 1151                                           
  9899000 8799000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU Intel Core i7-9700F (3.0 Upto 4.7GHz/ 8C8T/ 12MB/ Coffee Lake-R) Cũ

  CPU Intel Core i7-9700F (3.0 Upto 4.7GHz/ 8C8T/ 12MB/ Coffee Lake-R) Cũ

  Giá thường: 9.100.000 đ Giá sale: 7.850.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU Intel Core i7-9700F (3.0 Upto 4.7GHz/ 8C8T/ 12MB/ Coffee Lake-R) Cũ                                           
  9100000 7850000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài