CPU AMD

Showing all 14 results

 • CPU AMD Ryzen 5 2400G (3.6GHz turbo up to 3.9 GHz, 4 nhân 8 luồng, 4MB Cache, Radeon Vega 11, 65W) – Socket AM4

  CPU AMD Ryzen 5 2400G (3.6GHz turbo up to 3.9 GHz, 4 nhân 8 luồng, 4MB Cache, Radeon Vega 11, 65W) – Socket AM4

  Giá thường: 4.100.000 đ Giá sale: 3.090.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen 5 2400G (3.6GHz turbo up to 3.9 GHz, 4 nhân 8 luồng, 4MB Cache, Radeon Vega 11, 65W) – Socket AM4                                           
  4100000 3090000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen 5 2600 New

  CPU AMD Ryzen 5 2600 New

  Giá thường: 4.300.000 đ Giá sale: 3.200.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen 5 2600 New                                           
  4300000 3200000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen 5 2600X New

  CPU AMD Ryzen 5 2600X New

  Giá thường: 5.900.000 đ Giá sale: 4.800.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen 5 2600X New                                           
  5900000 4800000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen 5 3500X

  CPU AMD Ryzen 5 3500X

  Giá thường: 4.300.000 đ Giá sale: 3.780.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen 5 3500X                                           
  4300000 3780000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen 5 3600 New

  CPU AMD Ryzen 5 3600 New

  Giá thường: 6.400.000 đ Giá sale: 5.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen 5 3600 New                                           
  6400000 5100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen 5 3600X

  CPU AMD Ryzen 5 3600X

  Giá thường: 5.800.000 đ Giá sale: 4.990.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen 5 3600X                                           
  5800000 4990000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen 7 1800X

  CPU AMD Ryzen 7 1800X

  Giá thường: 7.300.000 đ Giá sale: 5.230.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen 7 1800X                                           
  7300000 5230000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen 7 2700 3.2 GHz

  CPU AMD Ryzen 7 2700 3.2 GHz

  Giá thường: 7.800.000 đ Giá sale: 5.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen 7 2700 3.2 GHz                                           
  7800000 5900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen 7 2700 New

  CPU AMD Ryzen 7 2700 New

  Giá thường: 7.100.000 đ Giá sale: 5.500.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen 7 2700 New                                           
  7100000 5500000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen 7 2700x Socket AM4 3.2 GHz / 20MB/ 8 cores 16 threads

  CPU AMD Ryzen 7 2700x Socket AM4 3.2 GHz / 20MB/ 8 cores 16 threads

  Giá thường: 6.400.000 đ Giá sale: 5.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen 7 2700x Socket AM4 3.2 GHz / 20MB/ 8 cores 16 threads                                           
  6400000 5300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen 7 3700X New

  CPU AMD Ryzen 7 3700X New

  Giá thường: 9.700.000 đ Giá sale: 8.490.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen 7 3700X New                                           
  9700000 8490000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen 9 3900X New

  CPU AMD Ryzen 9 3900X New

  Giá thường: 19.000.000 đ Giá sale: 12.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen 9 3900X New                                           
  19000000 12900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X

  CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X

  Giá thường: 48.200.000 đ Giá sale: 35.100.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Ryzen Threadripper 3960X                                           
  48200000 35100000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CPU AMD Threadripper 3970X

  CPU AMD Threadripper 3970X

  Giá thường: 58.900.000 đ Giá sale: 49.850.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CPU AMD Threadripper 3970X                                           
  58900000 49850000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài