Case - Vỏ máy tính

Showing all 28 results

 • CASE Case Máy Tính Dell 9020 2ND

  CASE Case Máy Tính Dell 9020 2ND

  Giá thường: 2.100.000 đ Giá sale: 1.000.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CASE Case Máy Tính Dell 9020 2ND                                           
  2100000 1000000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • CASE HP Z420 2ND

  CASE HP Z420 2ND

  Giá thường: 4.299.999 đ Giá sale: 3.900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  CASE HP Z420 2ND                                           
  4299999 3900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE AIGO Black Technology New

  VỎ CASE AIGO Black Technology New

  Giá thường: 1.000.000 đ Giá sale: 900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE AIGO Black Technology New                                           
  1000000 900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE GIPCO 5986 LG

  VỎ CASE GIPCO 5986 LG

  Giá thường: 650.000 đ Giá sale: 630.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE GIPCO 5986 LG                                           
  650000 630000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Vỏ CASE GIPCO 5986 LK

  Vỏ CASE GIPCO 5986 LK

  Giá thường: đ Liên hệ Đọc tiếp
  Vỏ CASE GIPCO 5986 LK                                           
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Vỏ Case Golden Field H2b (Mid Tower/Màu Đen)

  Vỏ Case Golden Field H2b (Mid Tower/Màu Đen)

  Giá thường: 500.000 đ Giá sale: 480.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Vỏ Case Golden Field H2b (Mid Tower/Màu Đen)                                           
  500000 480000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE Mirage 3000- Forgame New

  VỎ CASE Mirage 3000- Forgame New

  Giá thường: 380.000 đ Giá sale: 300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE Mirage 3000- Forgame New                                           
  380000 300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE Orient Smart New

  VỎ CASE Orient Smart New

  Giá thường: 350.000 đ Giá sale: 300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE Orient Smart New                                           
  350000 300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE Sama ARK

  VỎ CASE Sama ARK

  Giá thường: 1.700.000 đ Giá sale: 1.600.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE Sama ARK                                           
  1700000 1600000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE Sama ESport-2 Black New

  VỎ CASE Sama ESport-2 Black New

  Giá thường: 650.000 đ Giá sale: 550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE Sama ESport-2 Black New                                           
  650000 550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE Sama ESport-2 White New

  VỎ CASE Sama ESport-2 White New

  Giá thường: 730.000 đ Giá sale: 590.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE Sama ESport-2 White New                                           
  730000 590000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE Sama Titan Black New

  VỎ CASE Sama Titan Black New

  Giá thường: 1.400.000 đ Giá sale: 1.300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE Sama Titan Black New                                           
  1400000 1300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE Sama Titan2

  VỎ CASE Sama Titan2

  Giá thường: 750.000 đ Giá sale: 650.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE Sama Titan2                                           
  750000 650000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE Sama Warloch New

  VỎ CASE Sama Warloch New

  Giá thường: 950.000 đ Giá sale: 900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE Sama Warloch New                                           
  950000 900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE Sama X New

  VỎ CASE Sama X New

  Giá thường: 950.000 đ Giá sale: 900.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE Sama X New                                           
  950000 900000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE Vison VSP 3863 B New

  VỎ CASE Vison VSP 3863 B New

  Giá thường: 350.000 đ Giá sale: 300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE Vison VSP 3863 B New                                           
  350000 300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE Vitra Glitter Force X1 Pro New

  VỎ CASE Vitra Glitter Force X1 Pro New

  Giá thường: 800.000 đ Giá sale: 750.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE Vitra Glitter Force X1 Pro New                                           
  800000 750000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Vỏ CASE Vitra HERA S07 Đen

  Vỏ CASE Vitra HERA S07 Đen

  Giá thường: 750.000 đ Giá sale: 550.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Vỏ CASE Vitra HERA S07 Đen                                           
  750000 550000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Vỏ CASE VSP KA-180

  Vỏ CASE VSP KA-180

  Giá thường: 650.000 đ Giá sale: 430.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Vỏ CASE VSP KA-180                                           
  650000 430000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Vỏ CASE XIGMATEK MERCURY

  Vỏ CASE XIGMATEK MERCURY

  Giá thường: 1.800.000 đ Giá sale: 1.090.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Vỏ CASE XIGMATEK MERCURY                                           
  1800000 1090000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE Xigmatek Mystic 9 New

  VỎ CASE Xigmatek Mystic 9 New

  Giá thường: 1.100.000 đ Giá sale: 1.050.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE Xigmatek Mystic 9 New                                           
  1100000 1050000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Vỏ CASE Xigmatek NYX 3F

  Vỏ CASE Xigmatek NYX 3F

  Giá thường: 720.000 đ Giá sale: 530.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Vỏ CASE Xigmatek NYX 3F                                           
  720000 530000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE Xigmatek SIROCON II

  VỎ CASE Xigmatek SIROCON II

  Giá thường: 810.000 đ Giá sale: 730.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE Xigmatek SIROCON II                                           
  810000 730000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE Xigmatek SIROCON II

  VỎ CASE Xigmatek SIROCON II

  Giá thường: 810.000 đ Giá sale: 730.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE Xigmatek SIROCON II                                           
  810000 730000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Vỏ CASE Xigmatek VENOM

  Vỏ CASE Xigmatek VENOM

  Giá thường: 1.300.000 đ Giá sale: 840.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Vỏ CASE Xigmatek VENOM                                           
  1300000 840000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • VỎ CASE Ximagtek XA – 10 New

  VỎ CASE Ximagtek XA – 10 New

  Giá thường: 350.000 đ Giá sale: 300.000 đ Liên hệ Mua hàng
  VỎ CASE Ximagtek XA – 10 New                                           
  350000 300000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Vỏ CASE Xtech – F3

  Vỏ CASE Xtech – F3

  Giá thường: 820.000 đ Giá sale: 588.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Vỏ CASE Xtech – F3                                           
  820000 588000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài
 • Vỏ CASE XTECH Gaming Starfall T4

  Vỏ CASE XTECH Gaming Starfall T4

  Giá thường: 840.000 đ Giá sale: 690.000 đ Liên hệ Mua hàng
  Vỏ CASE XTECH Gaming Starfall T4                                           
  840000 690000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên
  Mô tả tóm tắt:
  - Kết nối internet không dây tốc độ cao
  - Băng tần kép AC không dây cho mạng hiệu năng cao và phát trực tuyến không có độ trễ.
  - 2 Băng tần: 2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps.
  - Bluetooth 4.0 và BLE
  - Đế ăng ten gắn ngoài